Radnice podle návrhu rozpočtu na rok 2010 počítá s příjmy 638 milionů a s výdaji za téměř 837 milionů korun. Plánovaný schodek ve výši 199 milionů korun chce pokrýt předpokládaným stomilionovým přebytkem hospodaření z letošního roku a úvěrem. Oproti návrhu na tento rok by se tak předpokládané příjmy zvedly o 30 milionů, avšak výdaje o téměř 100 milionů.

Ušetřené peníze mělo město odloženo na projekty, kde byla vedle dotací nutná spoluúčast radnice „Vzhledem k tomu, že jsme nevyčerpali plánované účelové rezervy na spolufinancování evropských projektů, počítáme s těmito prostředky v příštím roce,“ vysvětlila vsetínská starostka Květoslava Othová.

Mezi největší plánované akce patří druhá etapa Logistického centra odpadů, rekonstrukce náměstí Svobody včetně budování parkovacích míst, nových chodníků v Kolonce a přípravy rekonstrukce veřejných ploch na Trávníkách a Rybníkách. Další miliony půjdou do rozvoje školství, na dopravu, podporu sociálních služeb a kulturu.

Město Valašské Meziříčí počítalo na začátku tohoto roku s příjmy a výdaji ve shodné výši 637 milionů korun. Rozdíl kryl již dříve schválený úvěr ve výši 43 milionů korun. Ke konci roku jej však ekonomové upravili na příjmy ve výši kolem 589 milionů a výdaje na 646 milionů.

Příprava rozpočtu na další rok podle mluvčího radnice Josefa Beneše stále probíhá, a proto je zatím předčasné prozrazovat dopředu. V podmínkách rozpočtového provizoria bude město hospodařit až do 28. ledna, kdy budou zastupitelé hlasovat o řádném rozpočtu. „Budeme samozřejmě usilovat o to, aby schodek byl co nejnižší,“ uvedl Beneš. Již před časem sáhla radnice k úsporným opatřením ve výši 12, 3 milionů korun.

Navržené škrty směřovaly zejména do investic a běžných výdajů.

Zato v Rožnově jsou při sestavování rozpočtu na další rok více než opatrní. Město bylo letos nuceno uspořit kvůli menším daňovým příjmům přes 17 milionů korun.

Rožnov počítal počátkem tohoto roku s příjmy ve výši 395 milionů korun a výdaji ve výši 453 milionů. Navrhované příjmy na další rok jsou ve výši 357 milionů a výdaje 361 milionů korun. Financující operace pak kryjí rozdíl.

„Nedávali jsme vysoké příjmy, protože víme o ekonomické recesi, tím pádem nemáme tak zásadní výpadky v příjmové části rozpočtu,“ vysvětlil mluvčí.
Jaké jsou schválené projekty, se kterými v roce 2010 rožnovská radnice počítá? Mezi ty nejnákladnější patří výstavba Regionálního informačního centra ve výši 20 milionů korun, které z 85 procent kryjí dotace, dále Jurkovičova rozhledna za 10 milionů korun a propojení vodovodů Písečný s Horními Pasekami za 14 milionů korun.

Investice se budou týkat i obnov alejí, řešení odpadů nebo vzdělání.