„Dosud nebyl schválen státní rozpočet, od něhož se ten náš odvíjí. Kromě toho v samém závěru roku dobíhají některé platby,“ vysvětlil starosta Jiří Částečka, proč o městském rozpočtu budou zastupitelé hlasovat až v lednu.

Radnice chce podle něj do rozpočtu začlenit co nejpřesnější výše státních dotací a z nich vyplývajících finančních podílů města. „Největší dotace by měly tradičně plynout do školství,“ připomíná starosta.

„V této oblasti jsme podali šest žádostí. Nejvýznamnější je požadavek na devatenáct milionů korun na další etapu rekonstrukce Základní školy Křižná.“ Vedle termínů řeší radnice také problém s přetrvávajícím převisem požadavků správců jednotlivých kapitol nad reálnými možnostmi rozpočtu.

Vedoucí odborů uplatnili nároky na šest set milionů korun, přitom předpokládaná výše rozpočtu činí zhruba čtyři sta šedesát milionů. „Jejich požadavky se nám podařilo zásadně snížit, nedospěli jsme ale k vyrovnaným příjmům a výdajům,“ řekl starosta.