K návrhu rozpočtu měli zastupitelé pouze jeden návrh na změnu. Vzešel od předsedy finančního výboru Jiřího Brože, který požadoval zrušení plánovaného nákupu pozemku od TJ Rožnov za 1,6 milionu, zrušení zpracování projektové dokumentace na okružní křižovatku u Rosavy a přesun dvou plánovaných investic z Fondu rozvoje technické infrastruktury do běžného rozpočtu města.

Zastupitel Karel Gardaš poté svým kolegům v plénu sdělil, proč on ani Zdravý Rožnov, který v zastupitelstvu reprezentuje, rozpočet nepodpoří. Vyjmenoval celkem tři důvody. „Rozpočet v prvé řadě není úsporný," namítl Karel Gardaš. Veškeré plánované investice chce podle něj město zaplatit z příjmu z nového rozpočtového určení daní, z příjmů z hazardu a ze zvýšených daní z nemovitostí případně zadlužováním města. „Druhý důvod, proč je podle nás rozpočet neschválitelný, je naprostý chaos ve financování sportovních oddílů," řekl Gardaš. Jako třetí důvod proč pro rozpočet ruku nezvedne, uvedl Karel Gardaš absenci investičních priorit.

Místostarosta Václav Mikušek reagoval tím, že není možné nyní přesně odhadovat skutečnou výši budoucího rozpočtového určení či příjmů z hazardu. „To by bylo fantazírování," řekl Mikušek.

Předkladatel rozpočtového návrhu, tajemník radnice Miroslav Martinák doplnil, že v návrhu je dopředu počítáno raději s méně optimistickými odhady příjmů. Karel Gardaš poté již jen glosoval tím, že zná politickou situaci ve městě, a proto nepochybuje, že rozpočet projde.

Po překvapivě krátké diskuzi pak zastupitelé nejprve schválili pozměňovací návrh předsedy finančního výboru Jiřího Brože. Poté odsouhlasili patnácti hlasy z celkových jednadvaceti i celý rozpočet na příští rok.

Jediný pozměňovací návrh svědčí podle starostky Rožnova Markéty Blinkové o tom, že byl rozpočet dobře připravený. Již dříve uvedla, že nejvýznamnější příjmy v rozpočtu města jsou daňové příjmy, městské a správní poplatky a příjmy z hazardu. „Zde je celková výše příjmu vypočítána na necelých 190 milionů korun," řekla Blinková.

V objemu příjmů následuje dotace na výkon státní správy ve výši 24 milionů korun. Třetí nejvyšší příjmovou položkou jsou zajištěné dotace včetně neinvestičních. Tady radnice počítá s částkou 13,8 milionu korun.

Ve výdajích jsou nejvyšší položkou provozní náklady města ve výši téměř 196 milionu korun. Město připravuje investiční akce v celkovém objemu 40,5 milionu korun. Část budou tvořit akce naplánované už na letošek, jejichž dokončení a zaplacení se však přesouvá na nadcházející rok. „Jsou spolufinancovány pomocí různých národních i evropských dotací," upozornila Markéta Blinková.

Patří sem například druhá část budování varovného systému města za 1,56 milionu, vybudování technologického centra za 3,7 milionu či zateplení Mateřské školy 1. Máje 1153 za 5,76 milionu.

Podle starostky Blinkové je rozpočet postavený tak, aby snižoval zadlužení města. „Odborům městského úřadu i příspěvkovým organizacím města jsme nařídili úsporná opatření," uvedla starostka. Jediná oblast, kde úředníci nekrátili, jsou městské granty.