Sbírka potrvá celý rok. Návštěvníci a příznivci muzea mohou své příspěvky vhazovat do pokladničky, která je umístěná u vchodu do kostelíka v Dřevěném městečku v rožnovském skanzenu. „Získané prostředky použijeme na nátěr dřevěného šindele hlavní lodě kostela, výměnu šindele na ochozu, včetně nátěru a opravu hromosvodu. Do opravy se chceme pustit v průběhu příštího roku," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš. Doplnil, že opravu zajistí sami pracovníci muzea. Odhadované náklady činí přibližně 330 tisíc korun.

Kostel svaté Anny je jednou z dominant Dřevěného městečka. Je volnou kopií kostelíka z Větřkovic u Příbora, který vyhořel roku 1887. V rožnovském skanzenu jej postavili v období druhé světové války mezi lety 1939 a 1941. Vysvěcen byl až v roce 1945. „Nepříznivá finanční situace v době stavby si vynutila improvizovanou neroubenou konstrukci. Stěny jsou z nosných trámků, oboustranně opatřených deskovým pláštěm," popsala mluvčí skanzenu Petra Valíčková.

Původně stroze vybavený interiér doznal změn až na počátku třetího tisíciletí. V roce 2005 v muzeu otevřeli novou expozici, která představuje podobu kostela na malém řemeslnickém městě na sklonku 19. století.

Dřevěný kostel svaté Anny je jednolodní stavba se zděnou sakristií přistavěnou na severní straně. Takzvaná žebráčna odděluje vchod od lodi, která je po stranách vyzdobena čtrnácti zastaveními nově zrestaurované křížové cesty pocházející původně ze starého rožnovského kostela. Lavice po obou stranách doplňují cechovní postavníky a korouhve.

Hlavní oltářní obraz zhotovený Marií Chlebovskou je zasvěcený patronce kostela svaté Anně. Je zasazený v bohatě řezbovaném rámu od výtvarníka Martina Gaji. „Stejní autoři vytvořili i boční oltář svatého Václava, patrona původního kostela z Větřkovic," upozornila Petra Valíčková.

Na stěnách presbytáře jsou obrazy a plastiky s náboženskou tematikou. Interiér kostela včetně kazetového stropu je nově vymalovaný netypickou malbou podle původních stavebních plánů architekta Pazovského z roku 1939. Na kůru jsou od roku 2007 varhany postavené firmou R. Ponča z Krnova. Jejich hlas doprovází mše i koncerty, které se v kostelíku konají.

Při severní straně kostela se nachází zděná sakristie, místnost s expozicí přípravny kněze, ta je k nahlédnutí z venku. Okolo kostela se rozprostírá takzvaný Valašský Slavín se symbolickými hroby osobností, významných svým vztahem a přínosem ke kulturnímu povznesení regionu Moravské Valašsko. Ročně se v kostele koná přibližně 10 mší a několik veřejných koncertů.