První je z roku 1980. Podle mluvčí muzea Pavlíny Poláškové byla důvodem pro reedici velká poptávka. „Kniha obsahem zůstává stejná, pouze jsme obměnili grafiku,“ uvedla Polášková.

Etnograficky významné dílo pojednává o Valašsku a jeho obyvatelích, jejich životosprávě, názorech, obyčejích, radostech i strastech. Psané texty jsou doplněné dobovými fotografiemi.

„Kniha vyšla v nákladu tisíc dvě stě kusů. K zakoupení je na pokladnách v Sušáku, v Poštovně Dřevěného městečka nebo v e-shopu muzea. Stojí tři sta korun,“ doplnila mluvčí Polášková.

PhDr. Jaroslav Štika, CSc. byl významnou osobností české etnologie a muzejnictví v přírodě dvacátého století. PhDr. Jaroslav Štika, CSc.Vystudoval etnografii a historii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V letech 1956 až 1971 pracoval jako vědecký pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, kde v roce 1962 také obhájil kandidátskou práci Karpatské salašnictví na východní Moravě. Mezi lety 1972 až 1999 působil jako ředitel rožnovského Valašského muzea v přírodě. Za jeho vedení byl v roce 1982 otevřen třetí muzejní areál - Mlýnská dolina. Pracoval v řadě mezinárodních organizací. Kromě zmíněné Lidové stravy na Valašsku vydal další publikace - Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj (1973), Život kolem valašské pece (1975), Valaši a Valašsko (2007). Jeho práce vnesly nové pohledy na historii regionu, zejména na průběh takzvané valašské kolonizace. Přispěl také k rozvoji valašského folkloru. V roce 1972 založil dívčí soubor Polajka, jehož byl uměleckým vedoucím. V roce 2004 obdržel Cenu ministra kultury za celoživotní přínos rozvoji tradiční lidové kultury. Zemřel v roce 2010. Je pochovaný na Valašském Slavíně.