Motoristé musí počítat s tím, že po dobu oprav budou vybrané úseky pro automobily zcela uzavřené. Celkové náklady na uvedenou investici jsou rozpočtovány na 3,1 milionu korun včetně DPH.

Na ulici Láz začnou stavební práce od pondělí 6. června. Jedná se o úsek v délce 350 metrů.

O dva dny později, tedy ve středu 8. června začne oprava komunikace také na ulici Žerotínská, kde bude zrekonstruována silnice v délce 133 metrů.

Požár v kotelně rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm 24. 5. 2022
Při požáru v kotelně domu v Rožnově zasahovaly čtyři hasičské jednotky

Rekonstrukce komunikací bude provedena metodou recyklace za studena s výrobou recyklační směsi na místě.

„Podkladní vrstvy spolu s krytem vozovky budou recyklovány do hloubky 200 milimetrů a po smíchání s pojivem (cement) zhutněny na požadovanou únosnost. Následně budou položeny nové vrstvy asfaltového betonu,“ popsal technologii Drahomír Janíček z odboru správy majetku MěÚ Rožnov.

Předpokládaná doba opravy komunikací je 15 dní.