Oslava svátku oblíbené valašské patronky svaté Anny je spojená s krojovaným procesím, které se do skanzenu vydá z rožnovského farního kostela Všech svatých.

Mše svatá začíná v kostele v 9.30 hodin. Od 10.45 se začne shromažďovat a řadit krojované procesí se sochou svaté Anny. Za zpěvu poutních písní bude následovat průvod městem do Dřevěného městečka, zakončený svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně před kostelíkem svaté Anny. „Program v areálu muzea bude pro návštěvníky připravený po celý den od devíti do osmnácti hodin.

Pro děti pouťové atrakce – Finkovy historické houpačky a kolotoče. Kejklíři a akrobati Vlčkovi předvedou vystoupení na paloucích v Dřevěném městečku. Chybět nebude flašinetář Henri Noubel. Loutkové divadlo Milady Kubicové uvidí diváci v Janíkově stodole,“ vyjmenoval ředitel muzea Jindřich Ondruš.

Od 13 hodin bude k poslechu hrát Dechová hudba Rožnovanka. Folklorní spolek Lipta Liptál se představí v 15 hodin na komorním amfiteátru Dřevěného městečka. Příští týden ve středu 26. července v 18 hodin se ještě uskuteční mše svatá k poctě valašské patronky v kostele svaté Anny v Dřevěném městečku.