Návrhy na ocenění shromažďuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu rožnovské radnice. „Zasílat nám je může pedagogická i nepedagogická veřejnost, také občanská sdružení i další instituce a organizace,“ informoval na webových stránkách města Dušan Vrážel z odboru školství.

Podaný návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta a také zdůvodnění podávaného návrhu. „Zdůvodnění je stěžejní součástí návrhu a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu,“ zdůraznil Vrážel. Mělo by proto obsahovat konkrétní údaje o pedagogické činnosti navržené osoby a také informace o jeho dalších aktivitách v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, o publikační činnosti, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické práce na veřejnosti, přínosu k prezentaci města či regionu a podobně. „Zdůvodnění návrhu je hlavním vodítkem při výběru z případného většího množství navržených kandidátů,“ vysvětlil důležitost Vrážel.

V případě, že návrh podává nepedagogická veřejnost či občanské sdružení, musí nejprve informovat příslušnou školu nebo školské zařízení, na kterém kandidát působí. „Škola návrh doplní o nezbytné údaje a předá jej na odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu,“ dodal Vrážel.