Z tohoto důvodu se zastupitelé města rozhodli převést tento majetek na společnost Vodovody a kanalizace Vsetín.

„Museli bychom do údržby ročně investovat deset až patnáct milionů korun a tolik peněz nemáme,“ potvrdil zastupitel města Rožnov pod Radhoštěm Václav Mikušek (KDU-ČSL).

Až doposud město pronajímalo vodohospodářský majetek společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín. Ta mu za to odváděla tři miliony korun ročně. Tato částka by však budoucí náklady na údržbu nepokryla. „Pokud vložíme tento majetek do společnosti Vodovody a kanalizace, zbavíme se tak břemene. Zároveň se nám zvedne akciový podíl v této společnosti,“ uvedl Mikušek. Podíl ve společnosti VaK se tak pro Rožnov pod Radhoštěm navýší přibližně o tři procenta. Tedy na deset a půl procenta. Převod přestárlého majetku se uskuteční do konce tohoto roku. Společnost VaK tak přestane platit městu nájem a veškeré opravy a údržbu vodovodního potrubí zajistí do budoucna ona. „Nicméně cena vodného a stočného se o něco zvýší,“ upozornil zastupitel Alois Vychodil (ODS).

Od příštího roku plánuje společnost Vodovody a kanalizace Vsetín zvýšit cenu vodného a stočného. Vedou ji k tomu dva konkrétní důvody. Jednak ji čekají větší investice do rekonstrukce vodovodního potrubí a její vedení tak také reaguje na navýšení ceny odběru vody od Povodí Moravy. „Cena vody se zvýší o tři koruny bez DPH, s DPH pak o tři koruny a osmdesát jedna haléřů, “ uvedla ekonomická náměstkyně společnosti VaK Miroslava Vaculíková.

Na změnu majitele vodovodů reagovali také obyvatelé Rožnova. „Kampaň o kvalitě vody v trubkách pouze obhajuje její zdražení,“ uvedl například JiříWeiss.

Lenka Orálková