Rožnovská radnice se s IPR soudí téměř 20 let. Zatímco v případě jiných nemovitostí město uspělo, tentokrát tahalo za kratší konec. O budoucnosti školy a školky chce vedení radnice s IPR jednat. Firma se tomu nebrání.

Už dříve se právním zástupcům rožnovské radnice podařilo u soudů uhájit vlastnictví bytových domů, budovy T klubu kulturní agentury, krytého bazénu či některých komunikací.

„Zbývá jeden zásadní spor ohledně školy a školky. V původním řízení, které se táhlo někdy od roku 2000, byly přiřknuty IPR,“ připomněl právní zástupce města Thomas Mumulos.

Kořeny sporu sahají až k privatizaci státního podniku Tesla Rožnov na začátku 90. let. Škola ani školka tehdy nebyly uvedené v dokumentech, na jejichž základě se později majetek převáděl městu. Pozdější soudy proto rozhodly, že tyto nemovitosti na město přejít nemohly.

Radnice tedy iniciovala nové soudní řízení o určení vlastnického práva ke školským budovám.

„Tvrdili jsme a tvrdíme, že jsme nemovitosti nezískali na základě privatizace, ale ještě předtím na základě hospodářské smlouvy. S velkou dávkou štěstí jsme objevili listinu, předávací protokol, který splňuje náležitosti tehdejší hospodářské smlouvy,“ uvedl Thomas Mumulos.

Žalobou města se nejprve zabýval Okresní soud ve Vsetíně. Konstatoval, že případ nemůže znovu otevírat, neboť se jedná o již jednou rozhodnutou věc. Město to rozporovalo a odvolací krajský soud (KS) nařídil nové jednání u vsetínského soudu. Přišlo nové odmítnutí a další odvolání ke KS, který ale tentokrát rozhodl, že se o stejnou věc nejedná a budovy školy a školky rovnou přisoudil městu.

S tím pochopitelně nesouhlasila protistrana IPR a podala dovolání k Nejvyššímu soudu (NS), který konstatoval, že se pravděpodobně jedná o již jednou rozhodnutou věc a vrátil případ znovu ke KS.

„Čekali jsme, že KS nařídí jednání, ve kterém bychom následně argumentovali, soud ale přímo vydal usnesení, kterým řekl, že pokud si NS myslí, že se jednalo o věc již rozhodnutou, tak KS si to myslí též a jednání zastavil,“ doplnil poslední fázi vleklého sporu Mumulos.

Radnice tedy nemovitosti nezískala. Město pracuje na dovolání, to bude ovšem mířit opět k NS, který už jednou ve sporu rozhodl v neprospěch radnice.

„Nezbývá než se o to pokusit už proto, že jen když vyčerpáme všechny běžné opravné prostředky, můžeme se dostat až k Ústavnímu soudu, kde se můžeme pokusit prosadit zásady kladoucí větší důraz na obecnou spravedlnost,“ poznamenal Mumulos.

Starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš připomněl, že město sice nyní přišlo o budovy, ale je vlastníkem pozemků pod nimi a také v jejich okolí.

O budoucnosti školy a školky se navíc zřejmě nebude rozhodovat jen u soudů, ale také během přímého jednání s IPR.

Společná schůzka už se připravuje. Starosta na posledním zasedání zastupitelů vyzval všechny politické strany a hnutí, aby do pracovní skupiny, která bude jménem města jednat, nominovali své zástupce.

Advokát Jiří Bönisch, který u soudů zastupuje společnost IPR, uvedl, že firma jednání s městem Rožnov nevylučuje.

„Vzhledem k tomu, že soud rozhodl ve prospěch klienta, ten je samozřejmě spokojený a čeká, jak se věc bude dále procesně vyvíjet. Město Rožnov má možnost podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Zda této možnosti využije, poznáme až po uplynutí dvouměsíční lhůty k dovolání. Klient vždy preferoval dohodu a jednání v tomto směru se určitě bránit nebude,“ sdělil Valašskému deníku Jiří Bönisch.

O co jde ve sporu radnice a IPR:

Předmětem sporů jsou nemovitosti, jež byly kdysi majetkem Tesly Rožnov. Státní podnik byl už v roce 1992 při privatizaci rozdělený do 14 nástupnických organizací. Jedna z nich, společnost SVAS, měla na starosti převod bytů a dalších staveb radnici. Převod později zpochybnila IPR, která je nástupnickou firmou SVAS.