Bývalý předseda rožnovské ODS Ivo Jelínek tvrdí, že Bill za nájem neplatí městu dost

Tomu se nelíbí podmínky, za kterých má Bill pronajaty městské prostory pro svou pekárnu Arette. Nesouhlasí ani se smlouvou, kterou má město uzavřenu s jeho synem. Ten na náměstí provozuje Bill bar.

„V nájemní smlouvě jsou nedostatky. Například za energii platí pan Bill třikrát méně než obyvatelé našeho města. A navzdory inflaci, se částka každým rokem snižuje,“ tvrdí Ivo Jelínek. Proto navrhl zastupitelům, aby podmínky smlouvy prošetřil kontrolní výbor.

Zastupitel Rudolf Bill s jeho návrhem souhlasí. „Ať výbor účtování energie prošetří. Faktury od městského úřadu jsou vystavované úředníky a ti vědí, co dělají. Vždy jsme je řádně a v termínu zaplatili a městu nic nedlužíme,“ hájil se Bill.

Jelínek také navrhl zastupitelům, aby s Rudolfem Billem mladším ukončili nájemní smlouvu na prostory na náměstí, kde v současné době provozuje Bill Bar. Podle něj by se daly prostory využít lépe například pro plánované městské informační centrum.

Zastupitelé nakonec s návrhy bývalého předsedy rožnovské ODS Ivo Jelínka souhlasili. „Finančnímu a kontrolnímu výboru uložili prověřit cenové podmínky za spotřebu tepla a vody u nájemních smluv se společnostmi Arette s.r.o. a panem Rudolfem Billem mladším v otázce Bill baru,“ komentoval starosta Rožnova Jaroslav Kubín.

Rada města také dostala za úkol začít jednat s Billem mladším o předčasném ukončení smlouvy na prostory, kde provozuje svůj bar.