Nejvyšší soud odmítl dovolání IPR v takzvaném hlavním sporu. „V předmětné věci se jednalo o 27 nemovitostí, z toho o tři bytové domy. Podle pravomocného rozsudku krajského soudu společnost IPR není vlastníkem sporných nemovitostí," uvedla vedoucí právního odboru radnice Olga Vrublová.

Ve druhé kauze jde o určení vlastnického práva k budovám základní školy na Záhumení a mateřské školy na Koryčanských Pasekách. Město proti IPR podalo žalobu o určení vlastnictví v roce 2012, kterou ale okresní soud loni zamítl. Radnice se odvolala, Krajský soud v Ostravě jí vyhověl a věc Okresnímu soudu ve Vsetíně vrátil. Ten tak bude muset rozhodnout znovu.

Předmětem sporu je někdejší majetek Tesly Rožnov, rozdělené v roce 1992 do 14 nástupnických organizací. Součástí privatizačního záměru byl i závazek převést byty a další stavby či pozemky do vlastnictví radnice, o což se měla postarat jedna z nástupnických společností nazvaná Svas.

Město o majetek několik let pečovalo, poté se ale ozvala firma IPR, která zpochybnila náležitosti původního převodu. Hovořilo se například o tom, že smlouva nebyla orazítkována a zaregistrována státním notářstvím. Sporný majetek tak podle IPR město nikdy řádně nenabylo. Právě na IPR později firma Svas majetek znovu převedla, čímž začal letitý a složitý spor o určení vlastnictví.

Žaloba na určení vlastnictví se týkala bytových domů, ale i komunikací, pozemků či zeleně. IPR podala žaloby také na majitele 502 bytů, kteří je v mezičase nabyli od města. Po nálezu Ústavního soudu ale firma žaloby vzala zpět. Ústavní soud se tehdy zastal lidí, kteří v dobré víře získají majetek od nevlastníka. Soudní spor s radnicí trvá od roku 2003.