Zvolený způsob znamená, že město vybere firmu, která projekt upraví a postupně dokreslí. Výběrové řízení by mohlo být hotové na podzim a centrum by tak mělo kolaudaci na podzim 2026.

Z kulturního centra je prozatím hotová jen základová deska. Zbytek prací se po odstoupení dodavatelské firmy a zjištění projektových vad zastavil. I po dvou opravách projektové dokumentace od Archteamu, projektové kanceláře, o níž má město pochybnosti.

Nová parní kabina v budově Městských lázní Vsetín; březen 2024
Vsetínské lázně lákají na novou parní kabinu. Vznikla na místě bývalého baru

Proto se radnice rozhodla pro další úpravu sporné dokumentace. Tentokrát firmou vybranou na základě veřejné zakázky.

„Kulturní centrum ve městě chceme a potřebujeme. Postavíme ho funkčně a bezpečně. Děkuji zastupitelům za ochotu hledat kompromisní řešení a jednomyslné odhlasování dalšího postupu,“ uvedl starosta města Jan Kučera.

Co znamená Design and build?

Firmy budou mít přístupnou projektovou dokumentaci, kterou prověří a postupně dokreslí. Průběžně však bude jednáno s dodavatelskými subjekty o detailech před finální nabídkou.

Současně však bude nutné splnit podmínky přislíbené dotace a zachovat také autorské minimum, které je stanoveno původním projektantem.

Městský úřad zpracuje právní analýzu odpovědnosti a rizik varianty Design and build, dále pořídí finanční plán dostavby kulturního centra a určí rozsah prací v režimu Design and build. Tyto podklady budou předloženy zastupitelům v dubnu.

Podle dosavadního projektu by mělo nové kultuní centrum nabídnout sál s kapacitou bezmála 350 lidí, dále malý sál, který má primárně sloužit jako kino s kapacitou 110 diváků. Součástí centra bude také salonek, venkovní atrium či venkovní scéna.

Počítá se též s kavárnou, zázemím pro účinkující i zaměstnance, divadelní scénou i celkovým řešením okolí nového kulturního stánku včetně parkování či sadových úprav.

Křižovatku se silnicí I/35 u Zašové čeká rekonstrukce. Začne v druhé polovině roku 2024
Nebezpečná křižovatka u Zašové bude minulostí. ŘSD letos začne s její úpravou

V únoru se v Rožnově konala demonstrace na podporu výstavby Kulturního centra. Na akci vystoupil mimo jiné hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, bývalý starosta Rožnova a jeden z hlavních iniciátorů stavby.

Organizátoři setkání občanů - Lenka Vičarová, dlouholetá ředitelka T klubu a organizátorka kulturních akcí, a Jan Měrka, dlouholetý sponzor kultury ve městě - rovněž iniciovali petici na podporu dostavby. Tu podepsalo podle údajů z petice.com 401 lidí.