Město Rožnov získalo celkem čtyřicet tisíc korun, které jsou účelově určeny na projekt Příběhy minulých dob. „Jako jeho součást chceme mimo jiné vydat další svazek z ediční řady Rožnovské malé tisky nazvaný Příběhy městečka Rožnova v čase středověku,“ prozradil mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

Nadace prostřednictvím svých grantů podpořila letos celkem dvě stě padesát devět projektů z oblasti kultury. V Rožnově se peněžní pomoci vedle města samotného dočkaly například Středisko volného času, městská knihovna, folklorní soubor Radhošť, občanské sdružení Zdravý Rožnov, osadní výbor Hážovice nebo Valašské muzeum v přírodě. „V letošním roce žádalo o granty v oblasti kultury čtyři sta patnáct uchazečů. Dohromady šlo o více než dvaadvacet milionů korun,“ upřesnila Gabriela Jelínková, výkonná manažerka Nadace.

Nadace nakonec rozdělila pět milionů mezi 259 žadatelů. „Jsou mezi nimi neziskové či příspěvkové organizace, občanská i jiná sdružení, fyzické osoby či městské a obecní úřady v celém Zlínském kraji. Prostředky pomohou podpoře kulturních projektů, ať už v oblasti folkloru, hudby, divadla, výtvarného umění či literatury,“ doplnila Jelínková.