Návrh, nad kterým se část zastupitelů sešla v minulém týdnu, počítá s vyrovnanou bilancí příjmů a výdajů ve výši 242,65 milionu korun.

Bojkot Zelených

Pracovního setkání zastupitelů k návrhu rozpočtu se ale nezúčastnili všichni politici města. Někteří jednání bojkotovali. Podle svých slov kvůli jeho neprůhlednosti. „Debata o rozpočtu má být věc naprosto veřejná. Ne abychom se domlouvali za zavřenými dveřmi," vysvětlil, proč se jednání nezúčastnil, František Šulgan ze Strany zelených.

Schůzku označil za divadlo hrané směrem k opozičním zastupitelům. „Rozpočet je jakýsi zákon vládnoucí garnitury, což respektuji. Oni si rozdělují peníze tam, kam sami chtějí. V nás mají podobné pracovní schůzky jen vyvolat dojem, že jsme také vtáhnuti do dění," uvedl Šulgan. Dodal, že své připomínky k rozpočtu sdělí až na řádném veřejném zasedání zastupitelstva v úterý 11. prosince.

Podle starostky Rožnova Markéty Blinkové (ODS) sloužilo pracovní setkání k projednání a vysvětlení jednotlivých položek rozpočtu. „Jednání se zúčastnila více než polovina kolegů v zastupitelstvu. Vyjasnili jsme si řadu věcí," uvedla Markéta Blinková.

Navrhovaný rozpočet je o 11,43 milionu korun nižší než v letošním roce. Město hodlá investovat například do varovného systému, zateplení školky či stavby kanalizace.

Příjmy města jsou daně i hazard

Nejvýznamnějšími kladnými položkami v rozpočtu města jsou daňové příjmy, městské a správní poplatky a příjmy z hazardu. Úřad zde počítá zhruba se 188 miliony korun.

Dalším výrazným příjmem bude dotace na výkon státní správy ve výši 24 milionů korun. „Třetí nejvyšší příjmovou položkou jsou zajištěné dotace včetně neinvestičních. Počítáme s částkou 17,9 milionu korun," doplnila starostka Markéta Blinková. Výdajovým položkám vévodí provozní náklady města. Dosáhnou 192 a půl milionu korun.

Na investiční akce hodlá radnice v příštím roce vyčlenit 42,5 milionu korun. Část budou tvořit akce naplánované už na letošek, jejichž dokončení a zaplacení se však přesouvá na nadcházející rok. „Jsou spolufinancovány pomocí různých národních i evropských dotací," upozornila Markéta Blinková.

Peníze půjdou do rozhlasu i zateplení

Patří sem například druhá část budování varovného a rozhlasového systému města za 1,56 milionu korun, vybudování technologického centra za 3,7 milionu, zateplení Mateřské školy 1. Máje 1153 za 5,76 milionu korun nebo výstavba kanalizace v ulici Letenská za dva miliony korun.

Sníží zadlužení

Podle starostky Rožnova Markéty Blinkové je rozpočet města postavený tak, aby snižoval zadlužení města.

„Jednotlivým odborům městského úřadu i příspěvkovým organizacím města jsme nařídili úsporná opatření," uvedla starostka.

Jediná oblast, kde úředníci v rozpočtu nekrátili, jsou městské granty. „Zde máme v návrhu naopak navýšení letošní částky," doplnila starostka Blinková.