Zatím ovšem není jasné, zda všichni obyvatelé Poschle splnili podmínky nových nájemních smluv.

„O tom, jestli dlužníci vše řádně uhradili, budeme vědět, až jakmile se připíšou platby na účet společnosti HB Real, která spravuje bytový fond města Vsetín,“ uvedla nová tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová.

Začátkem prázdnin podepsalo nové nájemní smlouvy přes třicet rodin, které takzvané čunkobyty na Poschle obývají.

Součástí nových smluv byly rovněž exekutorské doložky. Tato novinka dala radnici do rukou právo po vypršení lhůty podat soudu návrh na vyklizení bytů, pokud nájemníci své závazky nesplní. „V půlce října by tedy město u neplatících dlužníků mohlo přistoupit k exekučnímu výkonu,“ doplnila Čadová.

Ten se nejspíš neobejde bez přítomnosti městské policie. „Běžně asistujeme u exekucí, které jsou v majetkovém zájmu města Vsetín. K exekucím býváme přizváni vždy na základě rozhodnutí bytového správce, který vyhodnotí problémovost případu,“ uvedl ředitel Městké policie Vsetín Nikolaj Martinák.

Nicméně k hromadným exekucím možná ani nedojde. „Řada rodin z Poschle se snažila své dluhy maximálně vyrovnat, popřípadě si sjednat možnost splátek z obavy z případného exekutorského vystěhování,“ sdělila Deníku místostarostka Vsetína Květoslava Othová.

Samotní obyvatelé čunkobytů se k celé záležitosti nechtěli příliš vyjařovat. „Nebudeme nic říkat. Stejně si tam napíšete, co chcete,“ vykřikovali z hloučku před montovanými kontejnery Romové.

K situaci se odmítli vyjádřit také terénní pracovníci, kteří mají obyvatele Poschle na starosti. „Nemůžeme vám nic říct. Všechny informace jdou teď přes tiskovou mluvčí,“ řekla terénní pracovnice vsetínské radnice Lucie Vychopňová.

Většinu dluhů si tamní obyvatelé přenesli z předchozího bydlení v dnes už zbouraném pavlačovém domě u vsetínské polikliniky.

Radnice postrádá 13 milionů korun

Dluhy z nájemního bydlení ve Vsetíně v současné době činí 13 milionů korun, z toho 10 milionů je takzvaně nedobytných.

Podle dostupných informací by mohli obyvatelé Poschle dlužit městu zhruba tři miliony korun. S tím, že velkou měrou se na této sumě podílí penále z nezaplaceného nájemného.