Když přijdou letní prázdniny, objeví se na silnicích uzavírky. Na jednu stranu to dává smysl, protože doprava je v létě méně hustá: spousta lidí je na dovolených, děti mají volno, odpadá tedy jejich ranní odvoz do školy.

Na druhou stranu občas dojde k souběhu několika oprav a automobily silnici jednoduše ucpou. Tomu chtějí silničáři předcházet.

„Snažíme se o co nejmenší omezování běžného silničního provozu a o vhodné koordinování uzavírek s Ředitelstvím silnic a dálnic, které je správcem silnic I. třídy, aby například na objízdných trasách už řidiči nenarazili na další uzavírky,“ popisuje Radek Berecka z Ředitelství silnic Zlínského kraje, které má v kompetenci opravy silnic II. a III. třídy.

Opravy cest na Vsetínsku

Silničáři letos dokončí stavbu Rampy Mostecká ve Vsetíně. Zatím v místě kvůli probíhajícím pracím auta projíždějí ve zúžených pruzích. Řidiči se po zprovoznění dočkají bezpečnější mimoúrovňové křižovatky v místní části Rokytnice.

„Jde o velmi nebezpečný úsek, kde často dochází k dopravním nehodám. Problematické je zejména odbočování vlevo z velmi frekventované silnice I/57. V rámci stavby proto dojde k vybudování dvou nových větví křižovatky silnic I/57 a I/69, díky kterým zcela zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulosti dopravy,“ popsal stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Nové křižovatkové větve budou napojeny na okružní křižovatku, která vznikla na silnici I/69.

Ve Vsetíně je v souvislosti se stavbou nádraží uzavřena až do konce roku ulice Nádražní. Objízdná trasa je vedena ulicemi Žerotínova a Smetanova.

Valašské Meziříčí čeká oprava přímo v centru

Valašské Meziříčí je dopravní křižovatkou, kterou denně projedou tisíce aut. V létě čeká řidiče zkouška ohněm. Bude se totiž opravovat průtah centrem ve Vsetínské ulici.

S opravou chtějí silničáři začít v červenci až srpnu, případně v srpnu a září. „Podrobnosti řidičům včas upřesníme,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Začátek opravované trasy je u křižovatky ulice U nemocnice po železniční přejezd na Drážkách. „Navazující II. etapu chceme realizovat v roce 2025 a bude se týkat úseku 1,1 kilometru od křižovatky s ulicí Rožnovská po křižovatku s ulicí U Nemocnice,“ dodala Trubelíková.

Práce navážou tak na loňskou opravu této cesty ve směru od Bystřičky k Valašskému Meziříčí.

Opravy u Liptálu, v Halenkovicích i na Rožnovsku

Také mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem pokračují stavební práce. Cestáři od začátku června opravují druhou část vozovky, první dokončili v loňské stavební sezoně. S ukončením prací se počítá v září. Provoz řídí semafory.

Halenkovicemi až do konce září neprojedete. V obci v průjezdním úseku silničáři rekonstruují kilometr silnice. Od poloviny dubna do konce září platít úplná uzavírka silnice se stanovenou objízdnou trasou, která bude vyznačena po silnici III/36748.

Koncem letních prázdnin začnou opravy tříkilometrového úseku silnice I/35 mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Dolní Bečvou. Provoz bude veden do listopadu kyvadlově.

Opravy několika mostů omezí dopravu ve valašských obcích

V Zubří se pustili do přestavby mostu, řidiči projedou po mostním provizoriu v blízkosti stavby. Ve Vsetíně-Jasence letos opravují hned dva mosty. I v tomto případě je provoz veden po mostních provizoriích v blízkosti staveb a řízen světelnou signalizací.

Poslední z mostů budou přestavovat ve Valašské Polance. Práce si vyžádají do konce listopadu úplnou uzavírku cesty. Řidiči budou muset objízdnou trasou po silnice I/57 a místní komunikaci, chodci přejdou řeku Senici po provizorní lávce.