Pracovníci museli poškozené části vybourat a nahradit. Kašna s vodotryskem byla vyzděná na začátku devatenáctého století. Jedná se o pozůstatek dřevěného vodovodu, který od roku 1615 zásoboval zámek i město pitnou vodou. Na konci roku 1993 byla stavba prohlášená za kulturní památku. Oprava má být hotová do půlky podzimu.