Dveře stavebního odborného učiliště se pro první zvědavce otevřou v pátek od desíti hodin. Jarmark potrvá do sobotní páté hodiny.

Spektrum řemesel je velké. K vidění budou tradiční krajkářství, tkaní, hrnčířství, různá práce se dřevem, ale i perníkářství. Předvádět je budou řemeslníci z širokého okolí.

Celá myšlenka jarmarku je ukázat to, co se již v dnešní době z našeho regionu vytrácí. „Jsme rádi, když řemeslníci dokáží lidem své řemeslo předvést. Dochází tak ke komunikaci mezi návštěvníkem a řemeslníkem. Lidé se často ptají, na to, co je zajímá a co předtím třeba nevěděli," prozradila členka valašského krajkářského spolku Dana Šmelcerová.

Kromě tradičních řemesel budou k vidění také ty modernější. „K nově vzniklým řemeslům patří například výroba papírových krajek nebo patchwork," dodala Dana Šmelcerová.

Autor: Michaela Horáková