–- Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

-– V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Výmluvy typu: paní vedoucí si šla něco vyřídit, nebo pan podnikatel jezdí do provozovny pouze jednou za čtrnáct dnů, jsou protizákonné.

-– Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba k odbornému posouzení vady.

-– Vyřídit reklamaci, případně vrátit reklamovaný výrobek s odůvodněním zamítnutí reklamace, musí prodávající do třiceti dnů. Jinak má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.⋌