Peníze maximálně v řádech desítek tisíc korun by pak měly především pomoci v oblasti kulturního a společenského života i cestovního ruchu jednotlivých členů.

Mezi ty, kteří už jsou pevně rozhodnuti nové možnosti využít, patří například Držková na Zlínsku. „Chystáme pár projektů, které by měly prospět ke zviditelnění vesnice a pokud by se nám podařilo na ně získat finance moc by nám to pomohlo,“ uvedl starosta Držkové Jaroslav Šarman.

Také v Březnici u Zlína by finanční pomoc uvítali. „U nás by bylo dobré, kdyby nějaké peníze získalo místní ochotnické divadlo. Je velmi oblíbené, ale jeho členové musejí vše platit ze svého, a to jim mnohdy jejich činnost velmi komplikuje,“ povzdechl si starosta Březnice Josef Hutěčka.

Z možnosti získat dotace jsou nadšeni i ti členové, kteří prozatím nemají v plánu o ně žádat. Patří k nim například Vizovice. „Zatím nad tím neuvažujeme, ale je dobré vědět, že taková možnost existuje,“ konstatoval místostarosta Vizovic Jaroslav Burkart.

Vznik dotačního programu pro neziskové organizace či dobrovolnické spolky působící v členských obcích a městech svazku obcí Region Zlínsko odsouhlasila valná hromada letos 12. prosince.

„Cílem je, aby bylo v našich městech a hlavně malých obcích možnost získat další finanční prostředky, například pro pořádání lidových zábav, hasičských slavností, masopustů, koncertů a nebo třeba hodů,“ sdělil předseda svazku obcí Region Zlínsko a zlínský zastupitel Ondřej Kapusta.