Město však musí zároveň zajistit prostředky na její dofinancování, proto bylo na dnešek svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. Peníze byly vyčleněny na regeneraci dvou vsetínských sídlišť z peněz ministerstva pro místní rozvoj. „Aby dotaci mohla radnice čerpat, musí v předepsaném termínu doložit usnesením zastupitelstva zajištění prostředků na dofinancování výstavby,“ vysvětlila mluvčí radnice Eva Stejskalová.

Radnice opraví veřejné osvětlení


Podle jejích slov by se měla v případě projektu regenerace sídliště Sychrov letos uskutečnit již její třetí etapa, v Rokytnici by se mělo začít s první částí. „V obou sídlištích máme naplánovány další stavební úpravy chodníků a dětských hřišť, doplnění mobiliáře nebo úpravy zeleně. V Rokytnici by se navíc měla uskutečnit rekonstrukce veřejného osvětlení,“ přiblížila plány města starostka Květoslava Othová.

Vsetínští zastupitelé budou dnes odpoledne jednat také o spolufinancování dalších projektů podpořených státními dotacemi. „Mezi ně patří například i vybudování takzvané kogenerační jednotky v městských lázních, díky níž by se v zařízení zlevnila výroba tepla,“ řekla Věra Goldová, vedoucí odboru školství a kultury. „Na tuto akci se městu podařilo získat téměř milion korun ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie,“ doplnila Stejskalová.

V rozpočtových opatřeních má být na dnešním zasedání zastupitelstva projednávána také státní dotace na zateplení a výměnu oken v Základní škole Luh, probíhající v těchto dnech. „Ministerstvo financí nám na tuto akci, která si vyžádala téměř čtrnáct milionů korun, přiznalo dotaci ve výši deset milionů,“ uvedla místostarostka Iveta Táborská.