Od začátku roku totiž Ministerstvo školství považuje zveřejňování tajných nahrávek ze školních lavic na síti za nepřípustné a umožňuje takové konání zavést do školních řádů.

„Ředitelé našich škol hodlají nabízené možnosti využít, někteří tak dokonce učinili už dříve,“ zjistil mluvčí valašskomeziříčské radnice Josef Beneš.

Zákaz používání mobilních telefonů v době vyučování má ve svém řádu už čtyři roky zakotvena meziříčská Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská.

„S kyberšikanou jsme se zatím nesetkali, s vyzvánějícími mobily ve výuce ano. Za tyto prohřešky následovala napomenutí nebo důtky,“ uvedla ředitelka školy Dana Budayová.

V meziříčské Základní škole Vyhlídka už pojem kyberšikana do školního řádu zavádět nemusejí.

„Od loňského září v něm máme klauzuli obsahující zákaz používání mobilů ve výuce, včetně pořizování obrazových a zvukových záznamů a jejich následného šíření,“ sdělila ředitelka Daniela Miklová. Upřesnila však, že na snímky písemných či výtvarných prací se zákaz nevztahuje.

Učitelé poukazují na ošidnost nahrávek umísťovaných na web. „Před několika lety naši žáci natočili domnělou rvačku jako legrační hraný film,“ popisuje Daniela Miklová.

„Jenže záznam trochu nešikovně sestříhali, a když scénu umístili na internet, mohl se cizí člověk domnívat, že v naší škole kvete šikana. Žákům jsme to vysvětlili a záběry odstranili.“

Doplnit školní řád plánuje ještě tento měsíc ředitel další meziříčské základky Masarykova Otto Medek. S náznaky kyberšikany má totiž sám zkušenosti.

„Jeden žák se mě pokusil natočit v hodině tělesné výchovy. Důrazně jsem ho napomenul, a věc byla vyřešena,“ vzpomíná.

„Jiný žák loni na podzim umístil na internet záběry učitele při výuce. Nebylo na nich nic posměšného, přesto jsme byli rádi, když jsme to během dvou hodin zjistili a záběry z internetu odstranili,“ dodal Medek.

Naopak ve vsetínské škole Ohrada se učitelé zatím s podobným jednáním nesetkali.

„Nemáme s tím žádnou zkušenost. Mobilní telefony jsou u nás ale v době vyučování zakázány,“ komentoval ředitel Zdeněk Hlačík.

Tajná nahrávka zveřejněná na internetu však usvědčila loni v květnu učitele Základní školy v Jablůnce. Ten při vyučování fyzicky napadl žáka, který ho údajně plánovitě provokoval. Podle ředitele školy se pedagog zachoval neprofesionálně a dostal za to podmínečný trest.

„Sám šel celou událost vysvětlit rodičům chlapce, který naštěstí nebyl zraněn. Stížnost nepodali, vše jsme si vyříkali. K jednání však žák učitele opravdu vyprovokoval,“ je přesvědčen ředitel Luděk Drlík.