Ve školách není vykazování žáků za dveře učebny žádnou novinkou, ministerstvo školství ale chce tento krok uzákonit a dát mu jasná pravidla. Učitel by měl pravomoc dítě vyhodit až na celý týden. Individuálně by se mu věnoval školní psycholog či asistent pedagoga. „Tím, kdo určí, jestli je žák zlobivý nebo ne určitě nemůže být ministerstvo ani zákon. Naopak, takový žák může být velmi kreativní,“ řekl Vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík.

Sami psychologičtí pedagogové to v současnosti nepovažují za šťastné řešení. „Pokud máme neukázněné žáky, řešíme to s dovolením rodičů. Myslím, že by to neprošlo, kdyby se to dalo do zákona. Problémy jsou v daleko širších souvislostech,“ vysvětluje pracovnice Pedagogickopsycho­logické poradny ve Vsetíně Věra Žílová.

S tím, že by se žáci měli ze zákona dočasně vyloučit, zásadně nesouhlasí ani ředitelé škol. „Je to absurdní. Na jednu stranu udává zákon povinnost vzdělávat a na druhou tohle,“ okomentoval návrh ředitel Základní školy Luh Petr Kořenek. Podle něj by mělo dojít v první řadě k zajištění fungování dosavadního školního systému a pak až vymýšlet něčeho nového. S psychology ve školách ale Kořenek souhlasí.

Ředitelé menších škol, zejména na obcích, neví, jak by další pracovníky zaplatili. „Podle mě to není trest pro děti, ale pro nás. Nevím, kde bychom na to vzali peníze. Pokud by to ministerstvo nezaplatilo tak by to šlo. Pro naše učitele by to byly jen další povinnosti,“ uvažovala o možnostech ředitelka Základní školy Vidče Dagmar Satková.

S návrhy Asociace pedagogů základního školství jsou na tom ředitelé i radní podobně. Domácí vězení, při kterém by byl žák až dva týdny pod dohledem psychologů a rodičů, zásadně vylučují. „Uzákoněné domácí vězení u dětí si nedovedu představit,“ řekl vedoucí. Naprosto nepochopený je pak další návrh asociace, a to že by učitelé posílali žáky sami do poraden na vyšetření. „Bez souhlasu rodičů to za současných podmínek nejde. Určitě by to bylo přinejmenším zásah do lidských práv,“ kroutil hlavou ředitel Kořenek.

Učitelé se shodují, že problémy vznikají hlavně v rodinách, se kterými musí školy co nejvíce spolupracovat. „Zatím nám stačí kontaktovat rodiče pokud dítě nepřijde včas. Záškoláctví tam můžeme utnout včas,“ potvrdila Satková. Na děti mají vliv hlavně v mladém věku.