Ve Vsetíně se tato skutečnost aktuálně dotýká šesti školských zařízení zřizovaných městem, jejichž ředitelům v letošním roce končí šestileté funkční období. Obhajovat své pozice tak budou po šesti letech ředitelky vsetínských mateřských škol Kobzáňova, Na Kopečku, Ohrada a Trávníky, ale i ředitelé Základní školy Trávníky a střediska volného času (SVČ) Alcedo.

Není to psychicky příjemná situace

Nadšení z toho právě nejsou. „Radnice měla dvě možnosti buď konkurz vyhlásit, nebo ne. Vyhlásila jej. Proč k tomu přistoupila, můžeme jen spekulovat. Jedna z těch spekulací může být i ta, že není se všemi spokojená, i když tvrdí, že je. Tato situace ale rozhodně není psychicky příjemná,“ netají ředitel SVČ Alcedo Pavel Bartoň.

Sám je rozhodnutý se do konkurzu přihlásit. „Co bych dělal, kdyby to nevyšlo, nevím. Jako ředitel pracuju už šestnáct let a podle hodnocení a výročních zpráv jsem nikdy neměl pocit, že by radnice nebyla spokojená, a tak jsem nikdy neměl potřebu řešit jiné zaměstnání,“ říká Pavel Bartoň.

Do řeči příliš nebylo ředitelce Mateřské školy Trávníky ve Vsetíně Renatě Sýsové. „Řeknu jen tolik, že respektuju školský zákon. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat, protože to není nutné,“ sdělila Sýsová.

Je to právě zmíněný školský zákon, který dává zřizovatelům škol před uplynutím šestiletého funkčního období právo vyhlásit konkurs na pozice ředitelů. Vsetínští radní možnosti využili, stejně jako například Zlínský kraj či města Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.

Konkurzy se týkají 51 škol zřízených krajem

„Vyhlášení konkurzu neznamená, že bychom nebyli s prací ředitelů spokojeni. Někteří z nich mají dlouhodobě výborné výsledky. Nicméně v rámci objektivity jsme se rozhodli, že konkurz podstoupí všichni,“ uvedla místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová.
Všechny ředitele, kterých se rekonkurzy týkají, vedení města předem informovalo. Podrobné podmínky k vyhlášenému konkurznímu řízení jsou zveřejněné na úřední desce Městského úřadu Vsetín. Termín ukončení podávání přihlášek je stanovený na pátek 23. března.

Co se týče Zlínského kraje jako zřizovatele, ten vyhlašuje nové konkurzy v jedenapadesáti zařízeních od základních a mateřských škol přes střední školy či dětské domovy až po ředitele základních uměleckých škol nebo šéfa pedagogicko-psychologické poradny či plavecké školy.

Konkurz se budu týkat například Eleny Slámové, ředitelky dětského domova ve Valašském Meziříčí. Šéfuje mu už dobrých 25 let. „Cítím se zdravá, myslím, že zařízení můžu ještě něco přinést. Budu posílat přihlášku,“ potvrdila.

Pětadvacet let mezi dětmi podle ní uteklo rychle. Svou práci má ráda. „Při dětském domově jsem pomáhala zakládat středisko výchovné péče nebo jsem také iniciovala stavbu domu na půl cesty, který byl jedním z prvních u nás,“ vzpomněla Elena Slámová. Pokud v konkurzu neuspěje, ráda by zůstala v domově alespoň jako vychovatelka.

Se svou funkcí se naopak zřejmě rozloučí Petr Hajný, který už sedmadvacátým rokem stojí v čele kroměřížské střední školy hotelové a služeb. „Asi se už nepřihlásím do konkurzu, další šestileté období by už pro mě bylo dlouhé. Kdyby bylo na rok či dva to nové období, souhlasil bych, ale takto zřejmě ne,“ řekl Deníku Petr Hajný. Pro něj by to ve funkci ředitele střední školy, která prošla v minulých letech mnoha změnami včetně názvu, byl už třetí konkurz. „Jestli školu opravdu opustím, bude mi to líto. To nepopírám,“ dodal.

Podle Petra Gazdíka, krajského radního pro školství, je značná část ředitelů v kraji velmi kvalitních. Přesto využila krajská rada možnosti, aby každý ředitel sloužící ve své funkci šest let ukázal výsledky dosavadní práce a nastínil směřování svého zařízení do budoucna. „Platí to nejen pro nynějších jednapadesát ředitelů. Konkurz vyhlásíme i v případě, že někdo půjde do důchodu či ve své funkci bude chtít skončit. Týká se to školství, zdravotnictví či sociální oblasti,“ konstatoval Petr Gazdík.