„Zjistili jsme, že každá sebemenší prasklinka ve zdivu znamenala dvou-, pěti- a místy i deseticentimetrovou mezeru v nosné konstrukci," vylíčil místostarosta Ratiboře Martin Žabčík.

Kostel z roku 1867 je nejstarší ve zdejším údolí a kdysi sloužil i pro věřící v sousedních Kateřinicích. Jako stavební materiál lidé kdysi použili i kámen vytěžený v místním potoce.

Hrozilo minimálně uzavření kostela

Podle místostarosty byla stavba před opravou v havarijním stavu. „Hrozilo minimálně uzavření kostela a zřejmě i zřícení. Klenba nad oltářem byla rozestoupená o deset centimetrů, čelní stěna se díky propadlým základům rozevírala tak, že bylo možné do vzniklé mezery vložit obě ruce," popsal další odhalená poškození stavby Martin Žabčík.

Se staršovstvem místního evangelického sboru se vedení vesnice dohodlo na nutnosti kostel opravit. Bylo ale potřeba sehnat daleko více peněz než na původně plánované opravy. Rozpočet z jednoho a půl milionu korun narostl na tři miliony. „Dostali jsme půjčku půl druhého milionu korun z tolerančního fondu evangelické církve, darem pak tři sta tisíc korun z Jeronýmovy jednoty," prozradil některé zdroje Martin Žabčík.

Celá vesnice včetně obce se složila na opravu

Přispěla také obec a velkou solidaritu ukázali nejen místní lidé. „Nadšení lidí nás všechny velmi překvapilo. Nezapojili se jenom místní věřící, ale celá naše dědina. Kateřinice nám pomohly s pořádáním benefičního koncertu, podpořila nás Jablůnka, Hošťálková i Pržno," cení si ratibořský místostarosta.

Po opravách, které skončily na přelomu září a října, je kostel prošpikovaný ocelovými pruty a zpevněný betonem. Nová je také elektroinstalace, ochoz je osvětlený pro případné výstavy, které tady lze pořádat.

Do obnovy svatostánku se zapojili například místní architekt Libor Sošťák nebo sklářský mistr Valér Kováč z Ostrova u Macochy.

Druhý jmenovaný je autorem pamětní desky, která bude odhalena při nedělním slavnostním otevření opraveného kostela v Ratiboři. „Na ní bude motto celé opravy: Jste všichni živými kameny při stavbě duchovního chrámu," prozradil Martin Žabčík.

Při nedělní slavnosti se představí také folklorní soubor Kosiska, který letos v Ratiboři vznikl. Vystoupí jeho mužský sbor Kosáci i dětská složka Kosáčci. Mimo to zahraje také sbor Zvonky dobré zprávy. Slavnost začíná v neděli v 10 hodin.