Na přípravě návrhů se podílí dvě pracovní skupiny složené z místních občanů. „Jedna se zabývá přípravou staveb, druhá pak oblastí kultury," uvedl starosta Ústí u Vsetína Vladimír Kovář.

Součástí dokumentu se podle ekonoma radnice Jana Zajíčka stane také analytická část. „Obsahovat bude charakteristiku vesnice z hlediska území, obyvatelstva, ekonomické situace, vybavenosti a podobně," upozornil ekonom.

Další část se pak zaměří na představení jednotlivých cílů a jejich okomentování z hlediska finančních zdrojů a důležitosti pro vesnici.

Do přípravy plánu rozvoje Ústí u Vsetína se má možnost zapojit každý obyvatel vesnice. Radnice k tomu místním lidem nabídla dotazník. Toho využilo 34 obyvatel.

Další možnost zapojení do tvorby plánu dostane ústecká veřejnost při připravovaném veřejném projednání dokumentu v první čtvrtině roku 2016.

„Předpokládáme, že se nám jej podaří schválit ještě do konce prvního pololetí letošního roku. Spis se pak stane východiskem pro sestavování rozpočtů vesnice na další roky," dodal Jan Zajíček.

Podle dosavadních zjištění je pro obyvatele Ústí u Vsetína nejdůležitější třeba kvalitní dostupnost města, dobré sousedské vztahy nebo klidné bydlení.

Nejvíce jim pak podle představitelů vesnice schází kulturní dům, zdravotnické služby či opravny, kadeřnictví a podobně. „Lidé však touží také po úpravě vzhledu své vesnice. Dále pak požadují dodržování nedělního klidu a vytvoření oddychové zóny. Přejí si rovněž obnovu vlakové zastávky na trati do Horní Lidče. Je toho však mnohem víc," doplnila informace o stescích obyvatel Ústí u Vsetína místostarostka Šárka Lukaštíková.

Obyvatelé vesnice iniciativu radnice zapojit je do příprav plánu rozvoje přivítali. „Je to moc dobře. Považuji zapojení veřejnosti za přínosné. A hlavně, nikdo nemůže později tvrdit, že nedostal příležitost rozhodovat o tom, jak se život v dědině bude ubírat dál," vyjádřil se Ústečan Karel Uhřík.