Z Rožnova odešlo devět úředníků

Rožnovský Městský úřad zrušil celkem devět pracovních míst. Podle mluvčího města Tomáše Grosse je důvodem nutnost snížit náklady na mzdové prostředky a zefektivnění činnosti úřadu.

„O zrušení míst rozhodla rada města, když na svém posledním zasedání v polovině prosince schválila novou organizační strukturu městského úřadu,“ připomněl Gross.

Dvě pracovní místa zanikla na odboru výstavby a územního plánu a na odboru obecní živnostenský úřad. Po jednom místě ubylo také na odboru kanceláře starosty, odboru investic, odboru životního prostředí, sociálním odboru a v oddělení vnitřních věcí.

Návrh na jejich zrušení dal radním tajemník rožnovského úřadu Miroslav Martinák. „Zaniká osm a půl pracovního úvazku,“ upřesnil Martinák s tím, že opatření vejde v platnost od prvního března tohoto roku.

Práci, kterou pracovníci na zrušených místech vykonávali, si rozdělí jiní úředníci na odpovídajících odborech. Občan při vyřizování svých záležitostí na úřadě nic nepozná. „Jsem přesvědčený, že úbytek míst z důvodu finančních úspor se v žádném případě neprojeví na kvalitě práce a činnosti radnice,“ doplnil Martinák.

Vsetín zrušil sedm úřednických míst

Sedm úředníků odešlo s koncem roku 2010 také z radnice ve Vsetíně. Vedení města přitom se zaplněním všech uvolněných míst už nepočítá. „Nastupovat budou pouze tři pracovníci, třebaže personální audit už dříve ukázal, že co se úředníků týče, máme na radnici spíše podstav,“ uvedla vsetínská starostka Iveta Táborská.

Podle jejích slov nyní odcházeli z úřadu především pracovníci, kterým končila pracovní smlouva, nebo dosáhli důchodového věku.
Z radnice ve Valašském Meziříčí na počátku letošního roku žádný z úředníků odejít nemusel.

Propouštělo se zde ale už v roce minulém. „Odešlo celkem čtrnáct pracovníků městského úřadu. Hlavním důvodem byly úspory na mzdových prostředcích,“ uvedla mluvčí meziříčské radnice Vendula Králová.

Objem peněz určených na výplaty úředníků je totiž v letošním roce o deset procent nižší, než v roce 2009. Platy ale radnice už dále snižovat nechce.

To je také důvod, proč museli někteří pracovníci úřad vloni opustit. „V roce 2010 klesly platy úředníků o čtyři procenta. Do budoucna chceme mzdovou úroveň udržet. I když se rozpočet mezd sníží o dalších šest procent,“ sdělil už dříve tajemník meziříčské radnice Josef Matocha.