Města tradičně řeší dilema, jak peníze rozdělit mezi všechny

Vsetín: poptávka převyšuje možnosti města

O finanční podporu byl velký zájem. „Obdrželi jsme celkem sto čtyřicet jedna žádostí od čtyřiaosmdesáti organizací, přičemž celkový požadavek převyšoval téměř čtyřikrát částku stanovenou na tento dotační program,“ informoval Pavel Pelc, ředitel Společnosti pro komunitní práci, která má na starosti městské grantové programy.

Schváleno bylo nakonec 114 projektů od 74 organizací. „Sociální oblast přitom z celé částky ukrojila více než půl milionu korun, téměř šest set čtyřiceti tisíci byl podpořen sport, půl milionu dostala kultura a zbývající část putovala na práci s mládeží,“ vyjmenovala mluvčí radnice Eva Stejskalová.

Mimo to rozdělovala radnice další dotace také z programu malých grantů, který je určen na podporu sportovních, kulturních a dalších aktivit určených široké veřejnosti.

V jeho prvním kole radní podpořili celkem sedmadvacet projektů od dvaceti organizací a rozdělili tak 172 tisíc korun. „Zatímco vloni celkové požadavky více než třikrát převyšovaly možnosti malých grantů, letošní byly jen dvojnásobné. To nám umožnilo podpořit většinu projektů,“ sdělil vsetínský místostarosta Lubomír Gajdušek.

Rozdělovaly se peníze i na 700 let

K nižšímu zájmu podle něj přispělo i vyhlášení grantového programu k sedmisetletému výročí založení města Vsetína. Na ten totiž bylo v rozpočtu města zvlášť vyčleněno dalších dvě sta tisíc korun. Místní spolky už nyní mohou připravovat další projekty a žádosti o městské dotace. Na konci dubna se uzavře grantový program 700. výročí založení města a do 2. června se můžou předkládat žádosti o dotace z druhého kola malých grantů. „V těchto programech bude ještě rozděleno téměř tři sta tisíc korun,“ poznamenal místostarosta Gajdušek.

U příležitosti oslav města Vsetín už bylo prvních sto třicet tisíc korun rozděleno. Komise pro kulturu nakonec doporučila podpořit například setkání řezbářů na Jasence, výstavu fotografií s názvem Vsetín – lidé a události v proměnách doby, cyklus filmových seminářů nazvaný Vsetín ve filmu nebo Valašské vodácké heczávody.

Meziříčí podpoří zvlášť sport a reprezentaci

Sportovní a kulturní aktivity místních organizací a spolků každoročně podporuje také radnice ve Valašském Meziříčí. „Na přímou podporu sportu letos radnice vynaloží 1,75 milionu korun,“ uvedl mluvčí meziříčkého městského úřadu Josef Beneš.

Kvůli větší průhlednosti poprvé část prostředků rezervovala pro mládežnický sport a reprezentaci. „Zastupitelé se také shodli na tom, že napříště bude třeba zavést ještě kategorii volnočasových aktivit, která by se stala příležitostí pro vyznavače takzvaných menšinových sportů,“ poznamenal Beneš. Jen na příspěvcích na pronájem tělocvičen a ostatních sportovišť radnice vyplatí 750 tisíc.

Dalších 350 tisíc si tradičně rozdělí tělovýchovné jednoty působící v místních částech. Největší krajíc připadne na TJ Sokol Poličná, jež 220 tisíc od města použije na dostavbu sociálního zařízení.

Své dostanou také hudebníci

V kulturní oblasti podpoří město například hudební nahrávky, pořízení koncertních kostýmů nebo i pronájem cimbálu. „Z dvaadvaceti žádostí o celkem téměř sedm set osmdesát tisíc korun, radní podpořili sedmnáct,“ prozradil Beneš.

Mezi ně bude rozděleno rozpočtem vyhrazených 400 tisíc korun. „Doporučili jsme například vydání cédéček komorního orchestru Stonožka, meziříčsko-nizozemské kapely Wotienka Band a kompilačního nosiče s tvorbou místních hudebníků,“ sdělil místostarosta Jiří Pernický, který odpovídá za oblast kultury.

Úspěšné byly také projekty Malujeme země Evropské unie, zpracované soukromým výtvarným oborem, organizace letošních festivalů Tanec a Ženská srdce nebo příprava učebnice hry na cimbál.