O výši prostředků určených pro grantový systém města Rožnova rozhodli tamní zastupitelé na svém prosincovém jednání. „Žadatelé o městské peníze mohou své projekty v oblasti sociální, sportovní, kulturní a životního prostředí podávat na radnici do konce února 2011,“ vyzval mluvčí města Tomáš Gross. Zda se svým projektem uspějí a kolik finančních prostředků dostanou rozhodnout zastupitelé na svém jednání v dubnu příštího roku.

Jednotlivé podané projekty budou projednávat odborné komise a vybrané následně předloží ke schválení zastupitelům města. „Předpokládáme, že v oblasti kulturní rozdělíme celkem tři sta tisíc korun, v oblasti sportovní šest set tisíc, oblast životního prostředí dostane osmdesát tisíc a sociální oblast sedm set tisíc,“ upřesnil Gross.