Na radnici se sešly tři žádosti o dotaci z Fondu regenerace Městské památkové zóny (MPZ). Na základě doporučení komise pro MPZ zastupitelé schválili dotaci na obnovu výkladce domu číslo popisné 71 na náměstí (celkové náklady 285 tisíc korun, dotace města 100 tisíc) a opravu zvonového systému, střechy a svodů kaple svatého Václava v místní části Podlesí (náklady 146 tisíc, dotace 87 tisíc. Deníku to řekla místostarostka Valašského Meziříčí Yvona Wojaczková.

Zastupitelé se zabývali také výší finančního podílu města v dotačním Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR.

Pro Valašské Meziříčí je v něm vyčleněná částka 200 tisíc korun. Komise pro MPZ doporučila podpořit s podílem města dvě žádosti: restaurování reliéfů apoštolů a okenních šambrán domu číslo popisné 118 na náměstí (celkové náklady 136 tisíc, dotace ministerstva 100 tisíc a podíl města 30 tisíc) a restaurování ostění farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (náklady 228 tisíc, dotace ministerstva 100 tisíc, podíl města 50 tisíc).

Místostarostka Yvona Wojaczková připomněla, že meziříčská radnice podporuje obnovu památek soukromých vlastníků každoročně.

„Jsem ráda, že na tom nic nezměnila ani pandemie koronaviru. I díky této podpoře se stále daří zlepšovat vzhled historického jádra našeho města,“ dodala Wojaczková.