„Obec platí pohřebné i v případě, že v některém domově důchodců na Valašsku zemře člověk bez příbuzných, který pochází třeba z Rokycan. Pohřben totiž bude na hřbitově v místě, kde zesnul,“ vysvětlil majitel meziříčské pohřební služby Dušan Drdák.

Financování pohřbu je navíc v těchto případech plně v režii příslušné obce či města. „Po zpopelnění nebožtíka je uschována urna s jeho ostatky na jeden rok. Pokud se k zesnulému po tuto dobu nikdo nepřihlásí, je proveden vsyp ostatků na hřbitově,“ dodal Drdák.

Problémy mohou mít obce, kde jsou domovy důchodců. Žijí tam totiž často lidé bez rodin z celého Česka

K takovým případům naštěstí nedochází tak často. V loňském roce zaznamenali například ve Valašském Meziříčí pouze jeden pohřeb „na obecní útraty“. Letos už došlo také k obdobnému případu. „Náklady na ten poslední činí zhruba osm tisíc šest set korun,“ řekl mluvčí radnice Josef Beneš.

Meziříčská radnice má pro letošní rok vyčleněnu na tento účel částku třiceti tisíc korun. „Proti loňsku je to dvojnásobek. Důvodem je právě zrušení takzvaného pohřebného, které činilo pět tisíc korun,“ dodal mluvčí.

V Karolince řešil obdobné případy ještě do konce loňského roku zdejší domov důchodců v údolí Bzové. „Vždy pak vůči nám uplatnil nárok na uhrazené pohřebné. Od počátku roku to už ale neplatí. V rozpočtu na tyto účely žádné peníze vyčleněny nemáme, budeme si muset poradit případ od případu,“ konstatoval starosta Tomáš Hořelica.

S podobnými případy se potýkají také ve Vsetíně. Za posledních pět let hradilo město celkem pět pohřbů lidem, kteří neměli žádné pozůstalé.
„U měst naší velikosti samozřejmě nemohou potřebné částky ohrozit rozpočet. Na tyto účely máme vyčleněno pro letošní rok padesát tisíc korun,“ řekla mluvčí města Eva Stejskalová.