Projekt z roku 2013, jehož cílem byla oprava jižního křídla a části západního křídla zámku, patří mezi čtyřiačtyřicet podezřelých akcí, které Evropská komise odmítá proplatit.

Valašské Meziříčí přijalo pětadvacetimilionovou dotaci v roce 2014 od Regionální rady regionu soudržnosti (ROP) Střední Morava. Ta následující rok pověřila Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby zkontroloval postup města při zadávání veřejné zakázky.

Po dvouletém řízení úřad rozhodl o tom, že město v zadávacím řízení v roce 2013 udělalo chybu a udělil mu pokutu sto tisíc korun. „Kontrolou se přišlo na to, že při zadávání veřejné zakázky město nedodrželo podmínky stanovené v zákoně o veřejných zakázkách. Tím porušilo smlouvu o poskytnutí dotace,“ přiblížil za poskytovatele dotace ROP Střední Morava Karel Bránka.

Porušení zákona spočívalo v tom, že u vybraných věcí v interiéru památkově chráněného objektu, jako například u dveří, dlažby nebo světel, vymezilo město cenové rozpětí. Jinými slovy bylo město ochotné „připlatit si za kvalitu“, místo aby rovnou přistoupilo na nejnižší cenovou nabídku.

Na základě zjištění tohoto pochybení vyzvala ROP Střední Morava meziříčskou radnici k vrácení desetiny poskytnuté dotace, tedy částky ve výši dvou a půl milionu korun.

„Rozhodnutí o vrácení peněz považuju za nešťastné a neoprávněné. Myslím si, že se tenkrát postupovalo podle nejlepšího vědomí a svědomí,“ vyjádřil se k situaci místostarosta Valašského Meziříčí Josef Vrátník.

O tom, jestli radnice část dotace vrátí, rozhodne zastupitelstvo na svém nejbližším jednání. Rada města nicméně již na své únorové schůzi doporučila zastupitelům vrácení peněz schválit. „Šance na úspěch v případě, že bychom se proti rozhodnutí o vrácení peněz ohradili, moc velké nejsou. Vést boj, v jehož závěru bychom museli peníze stejně vracet, mi přijde kontraproduktivní. Nehledě na to, že by nás to stálo spoustu energie a času,“ podotkl Vrátník.

Není ale vyloučené, že se radnice bude o škodu soudit s firmou, která pro město zadání veřejné zakázky zajišťovala.

Pokud by zastupitelé vrácení peněz přece jen odmítli, Úřad Regionální rady by zahájil takzvané daňové řízení, prostřednictvím kterého by meziříčské radnici vrátit peníze nařídil. K tomu by městu přičetl penále za porušení rozpočtové kázně.