Předpoklady pro výkon funkce včetně požadované odborné kvalifikace stanovuje zákon o pedagogických pracovnících. Podle místostarosty Vsetína Simony Hlaváčové je důležitá znalost organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů.

Každý uchazeč musí k přihlášce do výběrového řízení doložit mimo jiné doklady o odborné kvalifikaci, podrobný životopis či aktuální výpis z rejstříku trestů.

Nový ředitel či ředitelka nastoupí do mateřinky Benátky k 1. červenci 2015. „Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou v trvání šesti let," upozornila Simona Hlaváčová.

Přihlášku včetně příloh musí uchazeči zaslat nejpozději do 28. února odbor školství vsetínské radnice. Co vše musí obsahovat a další potřebné informace naleznou zájemci na webových stránkách města Vsetín.