„Chtěli jsme, aby sanitární modul co nejvíce zapadl do prostředí hřiště. Proto jsme vybrali model, jehož povrchová úprava je řešená ve dřevě,“ uvedla místostarostka města Yvona Wojaczková.

Součástí modulu bude také fotovoltaická elektrárna určená k ohřevu vody, osvětlení a vytápění.

Návštěvníci hřiště se nového WC dočkají do konce letošního roku.

Jeho nákup vyjde na více než jeden milion korun. Část nákladů zaplatí město ze svého rozpočtu.

„Další část uhradí společnost Jacobs Douwe Egberts, které bych chtěla za všechny moc poděkovat,“ doplnila místostarostka města. (ela)