„Radar nám na zkoušku zapůjčila firma z Valašského Meziříčí. Pokud se osvědčí, mohli jsme ho odkoupit,“ nastínila situaci starostka Anna Mikošková.

Diskuze na webových stránkách obce ukázala, že přístroj na měření rychlosti nemá mezi místními obyvateli jednoznačnou podporu.

Téměř polovina lidí je proti jeho koupi a následné instalaci. „Proč vydávat sto tisíc korun za něco, co jasně stanoví zákon. Jestli někdo neví, že má obcí projíždět padesátkou, ať se vrátí do autoškoly,“ míní jedna z diskutujících. Nabízelo se i jiné řešení. „Nebylo by finančně výhodnější namontovat pár retardérů,“ ptá se další z místních obyvatel. Radnice podle starostky retardéry chtěla, ale Ředitelství silnic Zlínského kraje je na své silnici nedovolilo umístit.

Pochybnosti panují rovněž o umístění a vlivu radaru na chování řidičů. Podle některých respondentů si dohled nad dodržováním rychlosti zaslouží okolí školy, zdravotního střediska nebo nepřehledné zatáčky.

„Jsem pro radar nejen po zkušební dobu. I když po včerejší zkušenosti nevím, jaký bude mít vliv na řidiče. Na měřeném úseku zpomalí, ale potom zase šlápnou na plyn,“ zamýšlí se Ludvík Černoch.

Zastupitelé při nedávném schvalování rozpočtu peníze na radar nevyčlenili. Mohou to sice udělat kdykoli během roku, ale po internetové diskuzi s obyvateli obce je to málo pravděpodobné. „Spíše to vypadá, že rychlost v naší obci budou měřit strážníci z Valašského Meziříčí,“ domnívá se Mikošková. Na případné první měření rychlosti si ale v Zašové budou muset počkat. „Dopravní inspektorát musí nejprve povolit umístění tabulí upozorňujících na začátek a konec měřeného úseku,“ řekla starostka.