Rychlostní komunikace stála přes 3 miliardy korun. Testování však odhaluje řadu vad

Na základě oznámení čtenáře Martina Konečného Deník přímo v terénu prověřil některé problematické části stavby.„Sice nejsem stavební odborník, ale vzhledem k tomu, že se dálnice propadá a vlní krátce po svém dokončení, není něco v pořádku,“ upozornil v emailu Konečný.Ani laik totiž nemůže přehlédnout zvlněný povrch po celé délce silnice. Nejkritičtější je to v okolí Hulína nebo pod nadjezdem Záhlinice – Chrášťany. Do očí bijí také nefunkční infopanely. „Ty vydržely v provozu necelý měsíc,“ doplnil Konečný s tím, že problémů je více.

Editor Deníku Daniel Potocký si vyzkoušel například nebezpečí nadjezdu nad R55 (Přeložka silnice Tlumačov – Kurovice). Ten je projektován příliš nízko pod vedením vysokého napětí. „V těch se skutečně indukuje napětí a při do tyku dostanete ránu,“ potvrdil slova čtenáře.Sem tam u rychlostní silnice dělníci pozapomněli také na některou lampu v řadě. Výjimkou nejsou ani špatně zhutněné krajnice, které se vyvracejí vlastní váhou, či zmatečné vodorovné dopravní značení. Alespoň to už silničáři napravili.

Ředitel společnosti PavEx Consulting, která pravidelně vypracovává zprávy o kvalitě silnic nejen ve Zlínském kraji, Luděk Mališ poznamenal, že posouzení problémů na základě pouhé fotodokumentace je většinou diskutabilní a mělo by být doplněno o prohlídku přímo na místě.„Z fotodokumentace je evidentní propad vozovky, způsobený zřejmě při realizaci spodní stavby silnice. Chyba může být v podloží, podkladních vrstvách či nedostatečně ošetřeném přechodu mezi dvěma typy povrchového odvodnění,“ zmínil možné příčiny. Propad krajnice je podle něj důsledkem stejného problému.

„Problém s vedením vysokého napětí na nadjezdu je chybou projektové dokumentace. Otázkou však zůstává, zda se nejedná pouze o provizorní řešení, které vyřeší další stavba,“ podotkl Mališ.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zareagovalo podobně jako ve věci necertifikovaných svodidel. „Na obou nových úsecích probíhá přejímání stavby a její testování v rámci zkušebního provozu. Veškeré zjištěné nedostatky jsou řešeny s dodavatelem stavby v rámci reklamačního řízení,“ sdělila mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.Zároveň poděkovala čtenářům za postřehy i fotodokumentaci, která byla ihned předána auditorům a ŘSD Závodu Brno k prověření.

Generálním dodavatelem R55 byla společnost Eurovia. „Stavba je na žádost investora v předčasném užívání, není tedy plně dokončena. Nalezené závady se nacházejí na úseku, který v rámci sdružení prováděla společnost Strabag. Chybějící sloup osvětlení je ve výrobě a bude osazen do konce února 2011. No a funkčnost informačního systému má plně v kompetenci investor,“ vysvětlila mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková.