Meziříčští ochránci přírody totiž zavěsili v uplynulých dnech na stromy dvacet dřevěných sovníků. Vyměnili je za staré a zchátralé.

„Právě nyní vyvádějí naše nejrozšířenější sovy mladé. Jeden pár jich mívá obvykle dvě až pět,“ vylíčil ornitolog Miroslav Dvorský a popsal, že mláďata přenesli ochránci přírody ze starých sovníků do nových.

Puštíci si nestaví hnízda. Příbytky si vytvářejí ve starých doupných stromech, kterých je v naší přírodě nedostatek. „Rádi proto obsazují budky,“ vysvětlil Dvorský.

Zbytky hnízd s nestravitelnými částmi potravy ze starých budek ekologové nevyhodí.

Přes zimu je zkontrolují a určí živočichy, které sovy během hnízdění ulovily. „Budeme tak mít prostřednictvím puštíků možnost poznat, jaké druhy na Valašsku žijí. V přírodě se totiž někteří živočichové špatně prokazují,“ upozornil ornitolog.

Hnízdní budky pro puštíky vyrobili budoucí tesaři z meziříčské stavební průmyslovky.

„Pracovali jsme na nich v rámci výuky,“ řekl vedoucí učitel odborného výcviku Miroslav Barabáš s tím, že tvar a užitné vlastnosti sovníků jsou výsledkem společného bádání školy a ekologů.

„Vnitřek je neohoblovaný, měl by připomínat přírodní podmínky. Stříška má pískovanou lepenku a ostatní vnější plochy jsme opatřili glazurou, abychom zvýšili životnost,“ prozradil pedagog.

Spolupráce školy a ekologů má ve Valašském Meziříčí více než pětiletou tradici.

„Učni už vyráběli budky pro zpěvné ptáky či přezimující ježky. Zvláštností byly také úkryty pro zahradní hmyz a čmeláky,“ připomněl mluvčí města Josef Beneš.