Tato netradiční akce se uskuteční se ve dnech 14. až 16. září u Infocentra Pulčín, které provozují v bývalé škole v Pulčíně meziříčští ochránci přírody.
„Chceme navázat na tradiční lidovou výrobu. Navázali jsme dobrou spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a inspiroval nás mimo jiné jeho pořad, týkající se tradičních valašských řemesel,“ uvedl jejich jednatel Milan Orálek.

Letošní, v historii první zhotovování a zdobení včelínů z kusů kmenů na Pulčíně navazuje na loňské sympozium Totemová dílna, kde valašští řezbáři a výtvarníci předváděli výrobu „tradičních valašských indiánských totemů“. Tradice totemů se tady traduje od třicátých let minulého století.

Tentokrát se budou moci návštěvníci i obyvatelé Pulčína podívat, jak si řezbáři poradí se ztvárněním vyřezávaných klátových včelích úlů podle starých valašských tradic, které obdivují kupříkladu hosté rožnovského skanzenu

Práce s dřevěnými kláty začnou u Infocentra Pulčín v pátek 14. září v devět hodin, toto netradiční řezbářské sympozium bude pokračovat až do nedělního odpoledne. Na práci řemeslníků se budou moci zájemci podívat každý den od devíti hodin ráno do pěti hodin večer. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

Bližší informace k této zajímavé akci je možné získat u meziříčských ochránců přírody na telefonních číslech 571 621 602, 602 735 425, e-mail valmez@ochranci.cz.