Dlouhodobě neuspokojivé hospodářské výsledky společnosti Městská prádelna a čistírna Valašské Meziříčí vedou radnici jako jejího vlastníka kúvahám o její privatizaci. Dojít by kní mělo zřejmě vpříštím roce, zaměstnanci se obávají propouštění.

Dohady o prodeji a následném možném zániku prádelny a čistírny vzbuzují u čtyřiceti zaměstnanců společnosti značné obavy. „Všichni máme strach. Průměrný věk zaměstnanců je pětačtyřicet let a hlavně ženy by už měly problém sehnat novou práci,“ obává se dvaapadesátileý údržbář Josef Kopecký, který je členem dozočí rady společnosti. Vpodniku pracuje více jak deset let. „Prádelna i čistírna se už jakž takž rozeběhla a byla by škoda, kdyby znich vznikly třeba sklady,“ dodal.

Spádovou oblastí akciové společnosti Městská prádelna a čistírna je zhruba šedesátikilometrový okruh zařízení a institucí kolem Valašského Meziříčí. „Nabízíme pro ně veškeré služby od praní prádla a chemického čištění až po poradenství při nákupu prádla a osobního oblečení,“ připomněl ředitel společnosti Milan Pšenica.

Během uplynulých osmi let investovala společnost do strojního vybavení téměř deset milionů korun. Zakoupen byl starší prací stroj Voss Archimédia, který umožnil vysokou úsporu vody, páry, elektrické energie a zároveň snížení počtu pracovníků. „Postupem času jsme začali obnovovat stávající technologii nákupem nového čistícího stroje a pracích strojů, kompresoru a dalších zařízení, která snižují náklady společnosti,“ vysvětlil ředitel.

Vedení města nicméně oprivatizaci společnosti uvažuje. „Hledáme strategického partnera. Zabývat se jí budeme na zasedání rady města osmnáctého prosince. Dojít by kní mohlo vprvním kvartálu příštího roku,“ potvrdil starosta Jiří Částečka. „K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli dlouhodobě neuspokojivým hospodářským výsledkům společnosti,“ doplnil starosta.