Podle ochránců přírody postrádají ryby přirozený úkryt.

Biolog Ludvík Schmidt označuje situaci hlavně v potocích za kritickou. Do devadesátých let minulého století byla populace pstruha potočního mohutná.

Koryta jsou samý beton

„Byly jich plné potoky i Bečva. Pak počet stagnoval a od roku 2000 začalo ryb a hlavně pstruhů ubývat,“ upozornil Schmidt s tím, že vidět v potoce pstruha je dnes skoro zázrak. Za tímto trendem stojí podle rybáře Martina Botha ze Vsetína predátoři, především vydra.

„Pokud se nezačne něco dělat s vydrami, máme po rybách. A druhá věc je regulace toků. Je to jedno vydlážděné koryto. Samý beton. Úplně se vytratily dřevěné splávky. Pstruh se potřebuje někam schovat, ale nemá kde,“ krčil rameny Both.

Hospodář vsetínských rybářů Roman Veselý prohlásil, že pečují o ryby, jak ukládá zákon. Ale přes veškerou snahu nedokážou zabránit úbytku ryb. „V tocích je obecně málo vody. Ta, která tam je, rychle odteče. Objevili jsme u nás pobytové znaky vyder,“ potvrdil Veselý.

Zooložka: vydry tady přirozeně žijí řadu let 

Podle zooložky Danuše Bartošové ze Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy tady vydry žijí přirozeně už spoustu let. „Množství vyder odpovídá úživnosti. Za úbytkem ryb ale stojí i jiné příčiny, například nevhodně upravené toky. Predátoři pak mají lepší možnost, jak rybu chytit,“ vysvětlila Bartošová.

Ryby vyhledávají nejen vydry, ale také volavky, kormoráni, tchoři a jiní dravci. Ale na úbytku ryb se může podepsat i místní znečištění vody nebo v době sucha úbytek vody,“ upozornila Danuše Bartošová.

Vsetínští rybáři ročně vysadí do potoků čtyři sta padesát tisíc plůdků pstruha, ale ani to nestačí. Ubývá také generačních ryb. Při jejich slovu rybáři zaregistrovali během uplynulých čtyř let pokles o polovinu.

Místostarosta Vsetína Tomáš Pifka vidí za ubývajícím stavem ryb kolísavé množství vody v průběhu roku a také přítomnost látek, které se podle současné legislativy ještě neměří, jako jsou třeba zbytky léků.

„Z dotačních peněz bychom mohli stavit splávky, které by poskytly rybám úkryt v Semetínském či Jaseneckém potoce. Ty totiž byly historicky chovnými potoky a měly by se jimi opět stát,“ uzavřel Tomáš Pifka.