Počet prvňáčků se zřejmě ani v dalších letech nijak zásadně měnit nebude. „Počet dětí je v souladu s populační křivkou, která mimochodem kulminovala v roce 2011 u dětí nastupujících do mateřských škol. To se samozřejmě do pár let projeví i u dětí nastupujících do škol. Obecně lze říci, že se v posledních letech rodí mírně více dětí," řekl vedoucí odboru školství radnice v Rožnově Dušan Vrážel.

Školy se na příchod nových žáků připravují různě. Například v ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm připravují slavnostní uvítání s dětmi, rodiči, ostatními hosty i ředitelkou školy. ZŠ Záhumení ve stejném městě zase organizuje pasování prvňáčků.

V Leskovci mají děti opravenou školu

Dvojnásob sváteční den budou dnes zažívat v základní škole v Leskovci na Hornolidečsku. Nejen že přivítají do lavic nové prvňáčky, zároveň také oslaví dokončenou celkovou rekonstrukci školy.

Vedení školy ve spolupráci s obecním úřadem si proto pro rodiče dětí i veřejnost připravilo krátké povídání, ve kterém opravu školy připomene.

„Slavnostní uvítání na začátku školního roku se zúčastní paní starostka i zástupci stavební firmy. Přece jen oprava stála nemalé úsilí i peníze, pro naši obec je to významná událost," uvedl ředitel základní školy Pavel Mičunek.

Do školy v Leskovci bude letos chodit šest žáků první třídy. „Není to sice mnoho, v porovnání s městy jsme jen malá škola," netajil Pavel Mičunek. Doplnil, že leskovecká škola je malotřídka. „Máme pět ročníků spojených ve třech třídách. Prvňáčci jsou spojení se třeťáky," prozradil ředitel.

Školní budova v Leskovci byla vystavěna roku 1895 nákladem 5565 zlatých. Poslední opravy se dočkala v roce 1977 společně s přístavbou mateřské školy a další zásah už potřebovala.

„Nebylo neobvyklé, že se teplota v některých třídách v zimních měsících pohybovala pod hygienickým minimem," informovala v červnovém vydání obecního zpravodaje v Leskovci starostka Jana Šťastná.

Vedení vesnice proto v prvních měsících letošního roku připravilo potřebnou dokumentaci a vybralo dodavatelskou firmu. Ta poté vyměnila všechna okna ve školní budově a také vstupní dveře. Zateplila rovněž fasádu budovy, což přišlo na necelé tři miliony korun. Zhruba dvě třetiny nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Reportáž ze základní školy v Leskovci přineseme v zítřejším vydání Valašského deníku. Fotografie prvňáčků přineseme také ze Základní školy Luh ve Vsetíně.