Radní z původního počtu navrhli vybrat osm uchazečů a dva náhradníky. O prodeji pozemků budou rozhodovat meziříčští zastupitelé na zářijovém zasedání. Radnice vycházela z nepříliš dobrých zkušeností vlastníků průmyslových zón, kteří se většinou spoléhali na příchod velkých firem. „V řadě případů však ale začaly po čase omezovat výrobu a propouštět zaměstnance. Proto jsme se rozhodli pro změnu filozofie obsazení zóny,“ uvedl včera starosta Jiří Částečka.

„Přednost dostaly místní podniky, které se vystěhují z centra a jiných zatížených částí města, a podnikatelské záměry s relativně malým vlivem na životní prostředí,“ doplnil starosta. Sedm investorů z úzkého výběru má sídlo přímo ve Valašském Meziříčí. „Osmým je belgická firma, zabývající se výrobou střešních krytin. Dva náhradníci působí v nedaleké Zašové a Rožnově pod Radhoštěm,“ přiblížil rozhodnutí radních tiskový mluvčí Josef Beneš.
O tom, zda a jakou výměru jim město v zóně prodá, mají zastupitelé rozhodovat ve čtvrtek 13. září. Cena přitom byla stanovena na sto patnáct korun za metr čtvereční.

Rozhodování radních přitom nebylo jednoduché, rozpoutala se vzrušená debata o tom, zda je vůbec třeba průmyslovou zónu naplňovat. „Chápu, že město chce prodejem pozemků pokrýt alespoň část nákladů, jež do budování zóny vložila. Během pěti let chtějí investoři zaměstnat až dva tisíce lidí. Při současném stavu, kdy místní firmy mají problémy získat pracovní síly, si je snad budou muset navzájem přetahovat,“ upozornil Jan Odstrčil. Obavy vyjádřil také v tom směru, že kdyby musely firmy pracovníky do zóny dovážet, negativně by se to projevilo například na dopravní zátěži.

„Nárůst počtu pracovních míst bude pozvolný. Kromě toho většina vybraných investorů jsou místní firmy, které do zóny převedou i stávající zaměstnance. Radnice se však bude muset v brzké době zabývat vlivem vyšší zaměstnanosti nejen na dopravu, nýbrž i na oblast bydlení a školství,“ připustil starosta Jiří Částečka.