Řidiči i obyvatelé města musejí počítat s tím, že dopravní omezení potrvá až do konce letošního července. „Celá stavba pak bude dokončena do konce roku 2009,“ uvedl stavební dozor Otakar Wollner.

Obyvatelé města sice přiznávají, že jim rekonstrukce komplikuje život, ale na druhou stranu stavbu vítají. „Zavřená je v podstatě ta nejdůležitější silnice v obci a musíme jezdit objížďkami, ale lidem, co kolem ní bydlí, se uleví od hlučnosti. Mohlo by také ubýt dopravních nehod. Navíc se současně opravují i chodníky, voda a kanalizace,“ hodnotil situaci jeden z místních René Hegar.

Opravy si vyžádají přes padesát milionů korun. „Jde o úplnou rekonstrukci více než dvou kilometrů vozovek na třech silnicích, které tímto městem procházejí,“ přiblížil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Práce začaly vloni v září nezbytnými přeložkami inženýrských sítí. „Vloni už jsme dokončili prvních dvě stě šedesát metrů silnice. Její předčasné užívání jsme umožnili v lednu,“ dodal Malý.

Celá rekonstrukce v Kelči se týká částí silnic II/439, III/43911 a III/43917. Jejich povrch tvoří v současné době převážně žulová dlažba. „V ní se už projevovaly výrazné poruchy jako vyjeté koleje a hrboly. Chybělo také řádné odvodnění a celkový stav silnic zhodnotili odborníci jako havarijní,“ popsal Malý.

Ruku v ruce s opravou silnic jdou v Kelči také další investice, které už ale jsou v režii zdejší radnice. „Jde například o úpravu stávajících nebo vybudování nových chodníků nebo přeložky vodovodu,“ přiblížil starosta Kelče Stanislav Pitrun.

Podle jeho slov má rekonstrukce průtahu obcí a další úpravy ve městě výrazně přispět ke snížení celkové hlučnosti dopravy. „Obyvatelé obce si stěžovali, že na staré a hrbolaté cestě dělají největší randál kamiony a to hlavně v noci,“ potvrdil starosta.