Zástupci členských obcí se kvůli studii, která má komplexně řešit možnosti ochrany mikroregionu před velkou vodu, nedávno opakovaně setkali a jednali o ní. Zástupci brněnských firem Pöyry – Ekotoxa, jež společně dokument zpracovávají, jim navrhovaná opatření předestřeli. „Bohužel zároveň konstatovali, že velká část navržených opatření nezískala kladná stanoviska příslušných orgánů, především Správy CHKO Beskydy, a také vlastníků dotčených pozemků," neskrýval kritiku starosta Rožnova pod Radhoštěm a předseda Sdružení Mikroregion Rožnovsko Radim Holiš.

Zástupce samospráv nepotěšila ani samotná navrhovaná opatření. „To co je připraveno pro Rožnov nesplnilo naše očekávání," potvrdila místostarostka města Kristýna Kosová. Podle ní se studie málo zabývá zadržením vody v krajině na zemědělské a lesní půdě.

Většina navrhovaných opatření se týká vybudování zádržných hrázek nebo úpravy toků a vodotečí, které mají zvýšit jejich průchodnost s ohledem na přívalové srážky – takzvané bleskové povodně. Ty jsou v posledních letech na Rožnovsku nejčastějším problémem.

Podle Kristýna Kosové u většiny starostů mikroregionu převažuje skepse. „Buď jim navrhovaná opatření připadala nerealizovatelná z hlediska místních a majetkových poměrů, nebo se na jejich katastru nenašlo nic, co by jim skutečně pomohlo," řekla Kristýna Kosová.

Starosta Valašské Bystřice Emil Korduliak přece jen připustil, že pro jeho vesnici, která je členem svazku obcí v mikroregionu Rožnovsko, je jedno z opatření přínosné. „Řeší staré zatrubnění místního potoka, kde máme vždy při větším stavu vody problémy," prozradil starosta.

Druhým dechem ale dodal, že celkově má studie z hlediska ochrany obcí před povodněmi jen pramalý význam. „Nechci říct, že je zbytečná, jen by se to mělo řešit jinak. Zatím není jasné, kdo by opatření financoval, udržoval. Přínos bude minimální," mínil Emil Korduliak.

Navrhovatelé narazili také u pracovníků rožnovské Správy CHKO Beskydy. Ti měli k rozpracované verzi studie své připomínky. „Pozdržení vody v krajině, zasakovací pásy, to řešeno není. Řeší se jen, rychlý odvod vody propustky," přiblížil některé námitky šéf správy František Jaskula.

Podle něj navrhovaná opatření ochrání konkrétní, dílčí stavby. „Není to ale komplexní protipovodňová ochrana," řekl František Jaskula.

Zpracovatelé studie si ale za navrženými opatřeními stojí. „Stojíme za nimi i s vědomím, že mnohá nebudou průchozí například přes Správu CHKO Beskydy," uvedli na setkání se starosty z mikroregionu zástupci brněnských firem Pöyry a Ekotoxa. Podle nich je věcí jednotlivých obcí, aby návrhy s vlastníky a orgány státní správy projednaly a získaly potřebná souhlasná stanoviska.

Podle předsedy Sdružení Mikroregion Rožnovsko Radima Holiše je další postup takový, že z necelých dvaceti alespoň částečně reálných návrhů opatření vyberou členové sdružení čtrnáct konkrétních opatření. Ta budou dále rozpracována do podoby dokumentace pro územní řízení.

Sdružení Mikroregion Rožnovsko získalo už dříve na studii protipovodňových opatření dotaci z evropských fondů ve výši 5,3 milionu. Celkové náklady na ni se blíží šesti milionům.