Ve Zlínském kraji je na 80 % pojištěnců VZP. Lékaři z regionu o stěhování ani nevěděli

Krajské ředitelství Všeobecné zdravotní pojišťovny se k 1. červenci podle lékařů v tichosti přesunulo ze Zlína do Ostravy. Tím však způsobila pojišťovna problémy jak lékařům, tak samotným pacientům. Pokud totiž bude chtít pojištěnec ze Zlínského kraje řešit svůj problém s vedením VZP, bude muset cestovat do Ostravy. Stejně tak čeká cesta do Ostravy poskytovatele zdravotních služeb při jednání o smlouvách či reklamacích plateb.

„Ve Zlínském kraji evidujeme na osmdesát procent pojištěnců VZP. V Moravskoslezském kraji je to pouze padesát procent. Vedení by mělo být tam, kde je lidé více potřebují," upozorňuje praktický lékař Lubomír Nečas ze Zlína.

„Již nyní se pojištěncům VZP ve Zlínském kraji dostává o dvacet pět procent méně úhrad ze zdravotního pojištění, než je tomu například u pojištěnců v Praze. Pokud se oblastní vedení přesouvá do Ostravy, tedy dál od pojištěnců Zlínského kraje, jsou na místě oprávněné obavy, že se situace pro občana Zlínského kraje ještě zhorší," míní Nečas.

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se však jedná pouze o administrativní změnu, která se nijak nedotkne lékařů ani pacientů a která v žádném případě nemá vliv na operace či vyšetření jejich klientů.

„Sloučením čtrnácti poboček do šesti regionálních pracovišť, snížením počtu vedoucích pracovníků o 45 % a nastavením jednotné struktury a procesů dochází k zeštíhlení VZP, ale zároveň k jejímu zefektivnění," reaguje mluvčí VZP Jiří Rod.

Lékaři i samotní pacienti však kroutí hlavou nad tím, že o takové zásadní změně neměli ani tušení. „Nedávno jsem čekala asi čtyři pracovní dny, než mi pojišťovna proplatila drahé léky na mou léčbu," stěžovala si osmašedesátiletá důchodkyně Miroslava Dedková.

Ani lékařům se do rukou nedostala žádná oficiální zpráva o takzvaném stěhování a právě některé léky musejí projít kontrolou VZP. „Každá pojišťovna má svého revizního lékaře, který mimo jiné kontroluje, zda souhlasí předepsané léky s danou léčbou. Doposud jsme neobdrželi informaci, zdali tento revizní lékař bude ve Zlíně, nebo v Ostravě," upozornil doktor Nečas.

A právě kvůli mezerám v toku informací mezi jednotlivými institucemi si běžní pacienti budou muset na vyjádření nějaký ten den počkat.

„Před dvěma lety jsem si zřizovala soukromou ordinaci. Teď bych musela cestovat za vyřizováním až do Ostravy. Navíc jsem ještě nepochopila, které dokumenty mohu zasílat do Zlína a které do Ostravy," informovala další praktická lékařka ze Zlínského kraje Miroslava Strnadová.

Všeobecná zdravotní pojišťovna snížila počet svých krajských ředitelství ze čtrnácti na šest regionálních. Do ostravského sídla se mimo krajské ředitelství ve Zlíně stěhovalo i olomoucké vedení.

JAKUB SCHMID