Toto zatýkání proběhlo v době, kdy dochází ke konsolidaci templářských držav na Moravě (mezi ně patří i Vsetín), a která mohla být začátkem další expanze řádu. Z tohoto období pochází listina vydaná Vokem z Kravař 3. března roku 1308. Vydavatelem listiny byl sice Vok, ale faktem je, že listinu koncipoval templářský písař. Popisuje se v ní rozsáhlá transakce mezi templáři a jmenovaným velmožem, při níž Ekko majetek řádu na Valašsku pronajal Vokovi a jeho dědicům na dobu 31 let.

V listině je poprvé v historii zmíněn Vsetín (Setteinz), tehdy jako osada trhová. Mimo jiné je předmětem transakce i hrad Freundensberk, jehož přesná lokalizace je doposud neznámá. Podmínky smlouvy dokazují kolonizační činnost, kterou templáři zahájili na území Vsetínska, a v níž měl pronajímatel nadále pokračovat. Templáři si dle smlouvy ponechávají patronátní právo ke stávajícím a i v budoucnu postaveným kostelům. Obě smluvní strany mají právo v lese lovit a těžit dřevo. Do budoucna má řádu také patřit polovina všech výnosů, jež by majiteli plynula z případné těžby kovů. Po vypršení smlouvy se počítá s uzavřením smlouvy nové.

Z toho lze usuzovat, že během krátkého působení templářů zde kolonizační činnost pokročila, ale ještě nebyla ukončena. Počítá se s dalším zakládáním vesnic a kostelů, klučením lesa a i s případnou hornickou činností. Dle celkového vyznění listiny se dá předpokládat, že templáře vedla k pronájmu území kampaň, která se proti nim rozpoutala ve Francii. Možná chtěli počkat, až se vyhrocená situace uklidní a poté se opět začít věnovat kolonizaci Vsetínska. Ale k návratu templářů na Vsetín již nedošlo. Po zrušení templářského řádu roku 1312 zůstává Vsetínsko v držení pánů z Kravař. Nezodpovězenou otázkou je, jak se ke smlouvě postavil řád Johanitů, k němuž přešly majetky templářů. Ostatně obě zmiňované listiny se dochovaly v Johanitském archivu.
V neděli 18. srpna budete moci spatřit templáře na vlastní oči, a to na Templářských slavnostech probíhajících v okolí vsetínského zámku. V rámci nich budou vystaveny také unikátní kopie listin z vatikánského archivu, které se váží k pronásledování templářů.

Autor: Pavel Mašláň, Muzeum regionu Valašsko, p.o.