Kdy konkrétně se začne stavět ale prozatím není jasné. Záležet bude na možnostech čerpání peněz z evropských fondů a spolufinancování z veřejných zdrojů.

O úpravě Nádražní ulice se ve Vsetíně mluví už řadu let. První studie vznikla už v roce 2001. Prodloužení se plánuje od stávajícího autobusového nádraží, konkrétně od místa budoucí okružní křižovatky na ulici Nemocniční.

Odtud bude nová komunikace pokračovat mezi areálem Vsetínské nemocnice a poliklinikou až po vloni otevřenou novou okružní křižovatku na ulici Generála Klapálka v místní části Ohrada.

Hlavní přínosem prodloužením Nádražní ulice má být odklonění frekventované dopravy z přetížené sousední Smetanovy ulice. „Oddechla“ by si i křižovatka u polikliniky.

„Také mimo jiné dojde ke snížení provozu na exponované křižovatce U Růžičků a ke zklidnění provozu v centru a jednoduššímu výjezdu z něj,“ vysvětlil už dříve starosta Vsetína Jiří Růžička.

Plánovaná stavba je ale důležitá i z dalšího důvodu.

„Prodloužení Nádražní ulice ve Vsetíně nejen že významně uleví přetížené dopravě v centru města, ale je i součástí komplexního řešení přednádražního prostoru, který je nutno vybudovat v zájmu úspěšného dokončení rekonstrukce vsetínského vlakového nádraží,“ připomněl hejtman Jiří Čunek další dlouho očekávanou investici.

Součástí prodloužení Nádražní ulice bude i demolice starého mostu přes řeku Bečvu na někdejší železniční vlečce do vsetínské Zbrojovky. Nahradí jej nový silniční most. Stavba vlečky a mostu započala už kolem roku 1944.

V okupovaném Vsetíně tímto způsobem chtěli tehdejší zastupitelé zlepšit dopravu zaměstnanců do Zbrojovky, kterých ve válečných letech přibývalo.

Fungovat začala roku 1945. Provoz na ní skončil o třiapadesát let později v roce 1998. Do roku 2009 se postupně dokončovala demontáž kolejí a výstražných znamení.

Původní most zůstal uzavřený a Vsetíňané opakovaně volají po jeho lepším využití. Jeho demolice bude při plánovaném prodloužení Nádražní ulice v režii města Vsetín. Stejně tak se vsetínská radnice postará o přípravu a stavbu chodníků, cyklostezky, veřejného osvětlení či o úpravu zeleně.

„Zlínský kraj po předložení pravomocného územního rozhodnutí bude pokračovat v nezbytných krocích vedoucích k vydání stavebního povolení a realizaci stavby součástí a příslušenství silnice III/05737, kterou má ve svém vlastnictví,“ doplnil Jan Vandík z krajského úřadu.