Za zpěvu poutních písní směřoval průvod městem, přes městský park do areálu Dřevěného městečka. Tady, před kostelíkem svaté Anny, průvod ukončila svatoanenská litanie a zpívaná modlitba Anděl Páně. V Dřevěném městečku, kde se konala tradiční krojovaná Anenská pout, připravili pracovníci muzea pro návštěvníky celodenní program.