OVelikonocích vypuknou každoroční problémy vcentru Rožnova

Podle slov ředitele muzea Vítězslava Koukala se jen vloňském roce ve skanzenu vystřídalo na tři sta tisíc návštěvníků. Vroce předcházejícím to bylo ošedesát tisíc lidí méně. „Nejvíce lidí přijelo vloni na vánoční jarmark. Bylo jich tu přibližně deset tisíc,“ pochvaloval si Koukal.

Svysokou návštěvností muzea souvisí také nárůst počtu automobilů parkujících vjeho okolí. Protože kapacita parkovišť není neomezená bývá problém nalézt místo kodstavení auta blízko areálu skanzenu. Potvrzují to islova řidičů. „Je velice těžké zaparkovat například vblízkosti dřevěného městečka,“ uvedl René Mikulenka, který do valašského muzea jezdívá srodinou. „Parkoviště umuzea je sice rozšířené, ale itak bývá problém najít místo, zvláště když už zde třeba parkuje několik autobusů,“ dodal Mikulenka.

Přímo do areálu skanzenu auta vjet nesmí a podle ředitele nemá muzeum ani prostory pro budování parkovacích míst. Podílelo se však na vybudování parkoviště vpřilehlé Palackého ulici. „Vzniklo zde sto třicet míst pro osobní auta a dvacítka míst pro autobusy,“ spočítal ředitel skanzenu.

První prověrka čeká muzeum istrážníky vprůběhu Velikonoc. „Snadsázkou se dá říct, že se začátkem sezony ve skanzenu, začíná sezona iměstské policii,“ konstatoval ředitel rožnovských strážníků Daniel Vašut. Podle jeho slov se například na blížícím se třídenním velikonočním jarmarku loni každý den objevilo sedm až osm tisíclidí.

„Za poslední roky už máme vypracovaný městský systém, takže se nám nápor návštěvníků daří zvládat,“ uvedl Vašut. Řidiči, přijíždějící do Rožnova či do blízkosti muzea by tak určitě neměli přehlédnout informační tabule, které je navedou na připravená parkoviště. „Kromě míst přímo umuzea, využíváme také parkoviště ukoupaliště a při největších náporech nám vycházejí vstříc vblízkém kempu, kde získáváme až tři sta dalších stání pro vozy,“ vyjmenovalVašut.

Vulicích se pohybuje také zvýšený počet strážníků, vybavených reflexními vestami, kteří řidiče navedou na místa, kde můžou sautem zastavit.

Ne vždy se podaří skaždým šoférem domluvit. Jsou ipřípady, kdy je nutné sáhnout kpokutě. „Vždycky se totiž najde někdo, kdo chce za každou cenu zaparkovat co nejblíže skanzenu,“ povzdechl siVašut.

Připravenost města potvrdil také starosta Jaroslav Kubín. Podle něj je nejdůležitější zachytávat řidiče už při vjezdu do města a umísťovat je na okrajových parkovištích. „Situaci umuzea významně pomohla také loňská výstavba nového parkoviště přímo uareálu skanzenu," uvedl Kubín. „Vzniklo tak například čtyřiadvacet míst pro autobusy, kterých sem zejména vletních měsících jezdí poměrně hodně,“ doplnil Kubín. Jde přitom především oautobusy folklorních souborů, které ve skanzenu vystupují.

Situace sparkováním by se měla zlepšovat ido budoucna. „Ještě vletošním roce bychom chtěli vybudovat další parkoviště,“ prozradil starosta města.